Предавање: Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама

Циклус предавања „Библиотекари библиотекарима“
Предавање: Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама
20.11.2014. у 13.00 
др Дoбрила Бегенишић

У Амфитеатру Народне библиотеке Србије

view_image

Народна библиотека Србије и Библиотекарско друштво Србије позивају Вас на прво предавање другог циклуса програма Библиотекари-библиотекарима, у оквиру којег ће др Добрила Бегенишић разговарати на тему Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама.

Упознаћеte теоретске принципе набавке библиотечке грађе и извора у библиотекама, који су усклађени са међународним стандардима и међународном праксом. Посебна пажња биће посвећена изради документа о набавној политици као основи успешног попуњавања фонда у свакој библиотеци.

Циљ предавања је да се допринесе бољој профилисаности фондова у свим типовима библиотека, поштовање стандардних процедура набавке, укључивање савремених технологија у набавку а тиме и у коришћење, боља координација између различитих типова библиотека, искључивање субјективности при набавци публикација, редовно усавршавање билиотекара у набавци, боља координација између одељења набавке и одељења за коришћење библиотечке грађе и извора.

Предавање ће бити фокусирано на следеће сегменте набавке грађе и извора у библиотекама:
– Набавка и набавна политика у библиотекама
– Принципи набавне политике
– Начини набавке библиотечке грађе
– Донацијe као вид набавке – предности и недостаци
– Набавка према типу библиотека
– Важни извори информација за набавку
– Куповина као примарни вид набавке
– Набавка публикација у електронском облику и њихово коришћење
– Дигитализација као вид набавке
– Профил библиотекара у набавци

You may also like...