Сви добитници награде Стојан Новаковић 1997 – 2013

Библиотекарско друштво Србије установило је Награду “Стојан Новаковић“ за најбољу књигу из области библиотекарства 1972. године.
Прву награду, међутим Друштво ће доделити тек 1997. и све до данас, (2014)  у континуитету већ 17 година додељује ову престижну награду ауторима публикација у библиотечко – информационој делатности. 
Према Правилнику о додели ове Награде:
Награда „Стојан Новаковић“ се додељује појединцу за објављено оригинално ауторско дело на српском језику из области библиотечко-информационе делатности.
Награда „Стојан Новаковић“ се може доделити коауторима за објављено оригинално коауторско дело на српском језику које, представља допринос библиотечко-информационој делатности.
Награда „Стојан Новаковић“, за оригинално дело на српском језику које представља допринос библиотечко-информационој делатности, може се доделити  и коауторима или групи аутора, с тим да је ауторски допринос појединаца обимом већи од 50  страница.
Ауторско односно коауторско дело из претходна три става овог члана треба да буде објављено за поседње две године у односу на годину у којој се додељује.  доносимо 
овде можете погледати СВЕ ДОБИТНИКЕ награде од 1997 – 2013.
Награда “Стојан Новаковић“ уручује се на Дан библиотекара Србије, 14.децембра.
148602_10151300713290970_162461190_n
 

You may also like...