Допис БДС Министарству културе

бр. 69
22. 4. 2020.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
-сектор за културно наслеђе-

госпођа ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ, помоћник министра
11000 БЕОГРАД
Влајковићева 3

ПРЕДМЕТ: Допис Библиотекарског друштва Србије у вези са Препоруком Министарства бр. 112-01-138/2020-07 од 21. 4. 2020.

            Поштована госпођо Ванушић,

            Министарство културе и информисања је у уторак 21. 4. 2020. године установама културе проследило Препоруку, која је истог дана објављена и на веб-сајту Министарства, којом се предлаже да установе заштите културног наслеђа (библиотеке, музеји, архиви и галерије) „наставе са радом од 22. априла 2020. године“, уз обавезу послодаваца да обезбеде „примену свих превентивних мера од утицаја за безбедност и здравље запослених“. Као основа ове одлуке послужио је Закључак Владе РС 05 број 53-3259/2020 од 20. априла 2020, мада се у Закључку не помињу установе културе као правна лица која су добила сагласност да од 21. априла почну са радом. Штавише, Закључак не дозвољава почетак делатности свим пружаоцима услуга где се „подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору“, односно „близак контакт између пружаоца и примаоца услуге“. С обзиром да су ово уобичајене ситуације у раду већине библиотека, објављена Препорука изазива доста нејасноћа и недоумица код библиотечких радника.

            Уважавајући потребу постепеног нормализовања стања у земљи након проглашења светске пандемије и ванредног стања, као и жеље самих запослених да се функционисање установа врати у токове редовности, Препорука Министарства је изненадила запослене у библиотекама Србије поруком која је у једној мери супротна досадашњим препорукама, одлукама, али и наредбама које су библиотеке добијале од оснивача или надлежних институција.

Чињеница је да је Препорука објављена без обухватнијег званичног консултовања или прикупљања информација од стране библиотека у Србији путем анкете, позива или на неки други начин. Због тога вас Библиотекарско друштво Србије (БДС) обавештава да је кроз своју мрежу чланова крајем марта 2020. године анкетирало запослене у библиотекама Србије у вези са актуелним стањем, начином организовања рада, контактима са корисницима, итд. На анкету је одговорило десетак установа из целе Србије, највећим делом из јавних и академских библиотека. Закључци анкете могу се сумирати на следећи начин:

– већина библиотека је наставила рад у скраћеном радном времену и са редукцијом рада са корисницима због препорука надлежних институција, уз упућивање угрожених категорија запослених на рад од куће;
– поједине матичне библиотеке добиле су наредбу од својих оснивача да уведу стална дежурства у установама, 24 часа, седам дана у недељи;
– редован рад на инвентарисању, каталогизацији, дигитализацији, расходу или ревизији библиотечко-информационе грађе, као и на издавачкој делатности и другим пословима који се могу обављати у канцеларијама је настављен тамо где је то било могуће;
– корисници библиотека и даље могу да путем телефона, електронске поште или преко друштвених мрежа контактирају установе и добијају информације или библиотечку грађу;
– библиотеке су се на различите начине довијале да обезбеде заштитна средства за рад запослених и дезинфекцију просторија, али у недовољним количинама због познате несташице средстава на тржишту;
– значајан број библиотека је своје услуге прилагодило ситуацији, пружањем више садржаја или услуга у дигиталном, односно електронском облику, док су поједине библиотеке омогућиле иновативне услуге за кориснике у условима пандемије, па чак и хуманитарне акције помоћи својим заједницама.

Очигледно је да библиотеке као установе културе и даље раде упркос пандемији. Али БДС осећа потребу да реагује у вези нејасне препоруке „наставка са радом“ из дописа, јер већ добијамо информације да Препорука може да се (погрешно) протумачи од виших инстанци и као обавеза да се практично одмах, наредног дана од њеног објављивања, библиотеке врате у стање редовног рада, укључујући и рад са корисницима, што није у складу са важећим препорукама у вези са заштитом здравља, држањем дистанце, забраном окупљања већег броја особа у затвореном простору, итд.

Препорука библиотеке као правна лица и послодавце ставља у обавезу да обезбеде све потребне мере за заштиту здравља запослених, иако је и даље веома отежано набавити на тржишту заштитна средства у довољним количинама, нарочито за свакодневно коришћење стерилисаних маски и рукавица.

БДС указује и на то да је и даље на снази забрана јавног окупљања, боравка већег броја лица у затвореном простору, као и да јавни превоз углавном не функционише у градовима и општинама, чиме се поставља питање како запослени да долазе и одлазе са посла тамо где су упућени на рад од куће.

Због свега наведеног БДС тражи од Министарства културе и информисања да објави допуну у вези са Препоруком, којом би се прецизније одредио начин наставка рада библиотека и других установа културе, уз поштовање актуелне ситуације, донетих мера, одлука и наредби које установе морају да поштују.

Сматрамо да је неопходно да у прецизирању ових упутстава буде укључена и медицинска струка, рецимо у решавању начина дезинфекције или дужине одлагања грађе која се враћа након коришћења у библиотеке.

БДС као репрезентативно удружење стоји на располагању да у складу са својим могућностима помогне у доношењу детаљнијих препорука и корака за постепено отварање рада свих библиотека са корисницима и безбедног функционисања библиотечко-информационе делатности на територији Републике Србије.

You may also like...