Одржана друга Скупштина БДС у 2017.

У петак 19. маја 2017. године Библиотекарско друштво Србије одржало је своју другу редовну Скупштину Друштва у 2017. години, у простору Амфитеатра Народне библиотеке Србије. Пре Скупштине своју редовну седницу одржали су Управни и Надзорни одбор БДС.
Верификациона комисија БДС утврдила је да је на Скупштини БДС присутно 66 делегата (од 95), чиме је констатовано да постоји потребна већина за рад Скупштине. Делегати су усвојили предложени дневни ред:
1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 24. фебруара 2017. године
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2016. годину
3. Извештај о пројектима БДС у 2017. години
4. Обележавање јубилеја БДС 1947-2017.
5. Текућа питања
Након усвајања Записника са претходне Скупштине прешло се на другу тачку, Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2016. годину. С обзиром да Надзорни одбор и Скупштина БДС нису усвојили Финансијски извештај на заседању од 24. фебруара, због непотпуних финансијских података, овлашћена рачуноводствена агенција урадила је поново Извештај, који је прослеђен члановима Надзорног одбора БДС. Председница НО Вера Петровић известила је Скупштину БДС да је НО усвојио послати Финансијски извештај за 2016. годину, који је овај пут послат у целости и веома детаљно. Укупни приходи БДС у 2016. години су 1.680.276,00 динара, расходи 1.400.252,36 динара, па је остварен позитиван финансијски резултат у износу 280.023,64. Скупштина БДС усвојила је једногласно Финансијски извештај БДС за 2016. годину.

*Аутор свих фотографија Јелена Глишовић (НБС)
По трећој тачки Извештај о пројектима БДС у 2017. години известилац је био председник БДС, др Богдан Трифуновић. У 2017. години Друштво је поднело девет пројеката на више адреса: три ка Министарству културе и информисања (за обележавање јубилеја 70 година оснивања БДС 1947. године, за дигитализацију архивске и документарне грађе о Друштву, и пројекат мобилности учешћа чланова БДС на ИФЛА Конгресу у Вроцлаву), два ка IFLA (умрежавање са партнерима у Европи, односно у региону, у циљу заговарања за библиотеке и библиотекарство), два ка Секретаријату за културу Града Београда (за Конференцију БДС и за објављивање двојезичног зборника радова „Корисници библиотечких услуга“), један за Националну службу за запошљавање (за јавни рад ангажовања лица са инвалидититетом), један за PressForward микрогрантове (за унапређење веб сајта Друштва). Од поднетих пројеката одобрени су пројекат „Седам деценија БДС 1947-2017“ од стране Министарства културе и информисања (у износу 900.000 динара, аутор пројекта Богдан Трифуновић), пројекат „Stories that Matter #MadeInTheLibrary“ од стране IFLA (9.700 евра, аутор пројекта Весна Вуксан), пројекат ‘Објављивање двојезичног зборника радова „Корисници библиотечких услуга“’код Секретаријата за културу Града Београда (150.000 динара, аутор пројекта Богдан Трифуновић). Пројекат за јавни рад БДС код Националне службе за запошљавање одобрен је Друштву за ангажовање једног инвалидног лица током четири месеца на пословима дигитализације, али је услед недовољно обучених кандидата за послове дигитализације који су предложени од стране НСЗ Друштво одустало од јавног рада. Такође је у овој години акредитован и стручни семинар БДС „Ко то тамо прича“ ауторке Весне Вуксан, који је већ почео да се релизује у библиотекама Србије. За пројекат микрогранта PressForward и за пројекат мобилности Друштво и даље чека резултате својих апликација.
По четвртој тачки председник Друштва известио је делегате и чланове БДС да је Управни одбор БДС донео одлуке да се у оквиру обележавања јубилеја Друштва одржи свечана скупштина БДС, 14. Конференција БДС и изложба докумената у периоду 13-15. децембар 2017. Такође ће други број „Библиотекара“ у 2017. години бити посвећен јубилеју Друштва. На свечаној скупштини уручиће се награде БДС и доделити захвалнице за допринос развоју Друштва у прошлости појединцима из струке који су активно учествовали у раду највећег и најстаријег удружења библиотекара. Управни одбор БДС на седници 19. маја 2017. донео је одлуку да тема 14. Конференције Друштва (са међународним учешћем) у децембру 2017. године буде „О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“. Позив за радове 14. Конференције биће објављен у јуну 2017.

Током расправе о текућим питањима делегати су се највише бавили темом подружница, форумима Друштва, јавним набавкама књига у библиотекама и чланством. Делегати Подружнице БГБ известили су Скупштину да је одржана Скупштина Подружнице и да је изабрано ново руководство подружнице. Такође је из те подружнице упућена иницијатива о промену имена подружнице, о чему ће расправљати УО БДС у складу са Статутом. Делегати су изразили задовољство одржавањем форума Друштва у разним деловима Србије, уз позиве да наредне форуме Друштво има у западној и источној Србији. Председник БДС известио је делегате да је у току израда коначног списка чланова БДС, који ће бити доступан преко сајта Друштва, као и нових чланских карата БДС, са сталним чланским бројем.
Након исцрпљеног дневног реда, према плану, др Бранка Драгосавац, запослена у Библиотеци Правног факултета Универзитета у Београду, одржала је стручно предавање са темом „Век ипо јавних библиотека у Србији: од грађанских иницијатива до државних институција“, о оснивању првих јавних библиотека у Србији 19. века и делатности државе на том пољу.

You may also like...