Успешан рад Секције за каталогизацију БДС

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије обновила је и наставила рад некадашње Комисије за каталогизацију БДС-а. Иако је направљена дужа пауза то није била препрека да се рад обнови, донесу нове одлуке, промени име и настави са деловањем. Промена имена није била формалног карактера, већ је суштинска намера да се рад овог тела што више приближи начину рада, организовања, а донекле и размишљања какво имамо у оквиру секција и подружница IFLA. Свакако да ће рад наше секције пратити све посебности домаћег библиотекарства и начина организовања.

Пандемија COVID-19 нимало није утицала на рад наше секције која се успешно прилагодила новонасталој ситуацији и своје деловање реализовала путем састанака који су одржавани путем ZOOM интернет платформе погодне за овакву врсту окупљања у стварном времену.

Осим првог састанак, 13. фебруара 2020. године, сви остали састанци били су путем интернет платформе. Састанци су одржавани редовно, што значи на свака три месеца. Увек је велики број чланова био присутан, а они који су били оправдано одсутни имали су могућност коментара путем електронских порука.

Као главно достигнуће рада можемо навести израду и усвајање новог „Правилника о раду Секције за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије“.

Правилник ће свакао дати добру основу за ефикасније деловање, а план за 2021. годину обухвата покретање и надамо се разрешавање многих актуелних питања везаних за струку. Сарадња са другим секцијама/комисијама је такође део будућег рада.

Први наредни састанак чланова Секције планиран је за половину фебруара 2021. године.

You may also like...