Прва редовна скупштина БДС

бр. 13/2020
20. 1. 2020.

У складу са чланом 19. Статута Библиотекарског друштва Србије (од 7. априла 2011. године) и Одлуком Управног одбора Библиотекарског друштва Србије од 16. јануара 2020. године, председник Библиотекарског друштва Србије сазива Скупштину Библиотекарског друштва Србије за 20. фебруар 2020. године (четвртак), са почетком у 12 часова, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1, Београд (улаз са Врачарског платоа) и предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије.

  1. Усвајање Записника са Скупштине БДС од 25. фебруара 2019. године
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2019. години
  3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2019. годину
  4. Извештај о раду Управног одбора БДС у 2019. години
  5. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2020. години
  6. Текућа питања

Молимо делегате да се одазову овом позиву.

У Београду, 20. јануара 2020. године

Председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

You may also like...