Одлука Управног одбора о чланарини у 2020. години

бр. 10/2020
16. 1. 2020.

На основу члана 8 став 1 Статута Библиотекарског друштва Србије од 7. 4. 2011. године Управни одбор Библиотекарског друштва Србије на седници одржаној 16. 1. 2020. године доноси:

О  Д  Л  У  К  У

о висини, начину и року плаћањa чланарине за 2020. годину

Чланарина за све редовне чланове Друштва у 2020. години износи 1.200 (једну хиљаду и две стотине) динара на годишњем нивоу по члану.

Чланарине за своје запослене може да уплаћује библиотека или установа, на основу чега Библиотекарско друштво Србије издаје одговарајући предрачун, односно рачун. Чланарину може да уплати и појединац.

Рок за плаћање чланарине за 2020. годину је 31. март 2020.

Чланарина се уплаћује на текући рачун: 250-1070186945091-91 код банке EFG Eurobank а.д. Београд.

Колегинице и колеге који први пут постају чланови Друштва или чланови који до сада нису попуњавали електронску Приступницу, треба то да ураде на адреси https://bds.rs/clanstvo/kako-da-postanem-chlan-drushtva/. Приступница се само једном попуњава и остаје сачувана у бази чланова БДС.

у Београду,
16. јануар 2020.

председник
Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

You may also like...