Заседао Управни одбор БДС

Чланови управног одбора Библиотекарског друштва Србије окупили су се на заједничкој електронској седници, која је одржана 10. јуна 2020. године на Zoom платформи, као првој седници након укидања ванредног стања у земљи.

У једноипочасовном раду чланови УО су дискутовали о тренутном финансијском стању Друштва за првих пет месеци рада, организационим и пројектним активностима у наставку године кроз одрживе могућности за њихову реализацију у складу са последицама Covid-19 пандемије, теми, месту и времену одржавања 17. годишње конференције која се традиционално планира за Дан библиотекара Србије. Такође, на седници се говорило и о последицама пандемије, пре свега на здравље и животе запослених у библиотекама Србије, у вези чега управа Друштва овим путем изражава саучешће породицама, пријатељима и сарадницима преминулих колега протеклих месеци.

Усвојене одлуке, које ће према Статуту бити верификоване на првој наредној редовној седници, тичу се записника са прве седнице УО у 2020. години одржане 16. јануара, израде контигента чланских карата за регистроване чланове почев од евиденционог чланског броја 601, реактивирање стручног тела Друштва – Секције за каталогизацију, те финализације израде Пословника о раду подружница БДС.

You may also like...