Реактивиран рад Секције за каталогизацију БДС

Са циљем оснаживања стручних тела Библиотекарског друштва Србије, после дуже паузе Комисија за каталогизацију наставила је са радом.

На првом, конститутивном састанку, одржаном 13. фебруара 2020. године у Народној библиотеци Србије изабарани су председник и два подпредседника Секције, МА Драган Милошевић, запослен у Одељењу монографских публикација Народне библиотеке Србије, односно Драгослава Родаљевић (Народна библиотека Ужице) и Сања Бундало (библиотека Бора Станковић у Врању). Усвојен је предлог да се назив „комисија“ замени називом „секција“. Промена је усвојена са циљем проширења рада, уважавањем нових услова деловања и усклађивањем како са актуелним Статутом Друштва тако и са организацијом рада Међународне асоцијације библиотечких удружења и библиотека (IFLA). Тренутно се ради и на обликовању новог Правилника о раду, који ће Управном одбору и Скупштини бити предложен на усвајање.

Немогућност окупљања на једном месту није спречила чланове Секције да почну са деловањем.

Током познатих догађаја и уведеног ванредног стања на територији Републике Србије чланови секције су вредно одржавали контакт електронским путем, а у плану је други састанак у 2020. години, свакако у складу са новим условима живота и рада имајући у виду да пандемија COVID 19 још траје и да су путовања и окупљања отежана.

План рада Секције у наредном периоду тицао би се области измена УДК класификације, рада у CONOR бази (унос кинеских, јапанских и других аутора), каталогизација некњижне грађе, ажурирање већ постојећег блога у складу са могућностима, као и других тема из основног библиографског описа библиотечке грађе и извора, али и свих изазова са којима се у свом раду каталогизатори у библиотекама сусрећу.

Драган Милошевић

You may also like...