Одржан састанак Секције за матичне библиотеке

Секција за матичне библиотеке Библиотекарског друштва Србије, одржала је свој први овогодишњи састанак у Народној библиотеци Србије, у понедељак 30. 5. 2022. са почетком у 12.00 часова.

Том приликом предложен је следећи Дневни ред:

1. Промоција и разговор о приручнику за школске библиотекаре Библиотечке компетенције за XXI век (Дубравка Илић, Чачак);

2. Избор председника и секретара Секције;

3. Актуелна питања.

На самом почетку састанка, члановима се обратила Марина Митрић у име Матичног одељења Народне библиотеке Србије. Изложила је основне проблеме одржавања статистичке базе Мрежа библиотека Србије (МБС) и најавила састанак представника матичних служби у организацији Матичног одељења НБС који је планиран за септембар месец 2022. године.

У најави прве тачке дневног реда, истакнуто је да је Дубравка Илић, колегиница из Чачка, постала почасни члан Друштва школских библиотекара Србије. Част која је указана говори о труду матичара који је и на овај начин препознат и награђен.

1. Колегиница Дубравка Илић укратко је представила приручник за школске библиотекаре Библиотечке компетенције за XXI век (аутори: Дубравка Илић, Данијела Ковачевић Микић, Богдан Трифуновић и Биљана Лукић) у издању Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, 2019. Кроз причу о приручнику изложила је и најчешће проблеме које радници матичних служби имају у раду са школским библиотекарима.

2. За избор председника Секције за матичне библиотеке именована је Изборна комисија у саставу: Илија Смиљанић, Наташа Антонијевић и Драгана Николић. Планирано је да гласање буде тајно и да комисија преброји гласове.

Предложен је само један кандидат – Небојша Цвејић – и јавним гласањем је једногласно изабран за председника Секције.

За секретара Секције је предложена и изабрана Бојана Вукотић.

3. Последња тачка дневног реда била је посвећена стању у култури и корацима који су чињени како би се статус културних посленика како-тако побољшао.

Помоћ државе у висини од 10.000 динара заобишла је културне посленике, те је Синдикат културе Србије упутио представке највишим државнм органима тражећи да се и ресор културе уврсти у категорије којима се та помоћ  исплаћује. Уз Синдикат културе стао је и Савез самосталник синдиката Србије и Социјално-економски савет (СЕС), али је и поред тога помоћ изостала.

Речи је било и о новинама које доноси Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 3 од 12. јануара 2022). Сам ПКУ доста је бољи од претходног и доноси више бенефита културним радницима (нпр. већи број дана годишњег одмора /до 35 дана/, исплата јубиларне награде и за 40 година радног стажа итд).

Састанак је закључен у 13.20 сати.

You may also like...