Седница УО БДС 19. 9. 2017.

Библиотекарско друштво Србије обавештава чланове и библиотечку заједницу да је Управни одбор Друштва 19. септембра одржао своју пету седницу у 2017. години у просторијама Народне библиотеке Србије. Седници је присуствовало 11 од 15 чланова УО БДС.
На овој седници чланови УО анализирали су протекли период у раду БДС и чланова управе. Истакнуто је учешће чланова УО БДС на конференцијама и скуповима у иностранству по позиву организатора у периоду јун-август 2017, нарочито гостовање на конференцијама у организацији Друштва библиотекара Републике Српске, Удружења библиотекара Мађарске, Америчког удружења библиотекара, као и на скуповима у организацији IFLA (Атина, Мадрид) и на 83. IFLA Конгресу у Вроцлаву. Председник БДС изложио је извештај о акцији Друштва „Библиотекари на путу: 1000 километара до 1000 идеја“, о чему ће у наредном периоду чланови БДС имати прилике да слушају на форумима и другим скуповима у организацији БДС или подружница Друштва. Међу планираним скуповима УО БДС најављује већ за октобар 2017. године форуме Друштва у Кладову (друга недеља октобра) и на Сајму књига у Београду у петак 27. октобра са почетком у 12 часова.

Часопис „Библиотекар“, број 1 за 2017. годину, успешно је одштампан према издавачком плану БДС за ову годину, а у току је припрема објављивања и броја 2, који ће бити посвећен јубилеју 70 година од оснивања Друштва и из штампе ће изаћи у децембру 2017. Зборник радова „Корисници библиотечких услуга“ се припрема за штампу, а захваљујући одобреном пројекту БДС од стране Секретаријата за културу Града Београда, овај Зборник ће бити објављен као двојезично издање (сви радови прихваћени од стране рецензената Зборника биће преведени на енглески језик).
Чланови УО су извештени о до сада урађеним припремама за 14. Конференцију БДС, која се од 13. до 15. децембра организује у Београду. У току је рецензирање пристиглих сажетака радова, презентација и постера за излагање на Конференцији, која ће бити у духу обележавања јубилеја и главне теме о заговарању, лобирању и промовисању библиотека и библиотечко-информационе делатности. У оквиру тога важно је нагласити да је УО БДС на овој седници донео одлуку да ће свечана Скупштина Друштва бити одржана за Дан библиотекара Србије у четвртак 14. децембра 2017. године у Народној библиотеци Србије, када ће Друштво традиционално доделити и награде БДС заслужним колегиницима и колегама.
УО БДС донео је и одлуке о пријави акредитованих семинара БДС за 2018. годину, као и о расписивању конкурса за награде БДС Стојан Новаковић, Запис и Најбољи библиотекар у 2017. години. На иницијативу Подружнице Библиотеке града Београда, која је упутила допис УО БДС у вези са променом имена ове подружнице, Управни одбор Друштва донео је одлуку да се име подружнице промени у Београдска подружница.

You may also like...