Трећа редовна седница Скупштине БДС

Сваке године крајем фебруара Библиотекарско друштво Србије традиционално одржава своју редовну годишњу седницу Скупштине као највишег органа управљања Друштвом. Тако је било и овога пута, где су се 64 од укупно евидентирана 122 делегирана представника Подружница БДС и чланова Управног и Надзорног одбора окупила у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, у уторак, 22. фебруара 2022. године. Радно председништво чинили су: Богдан Трифуновић у својству председавајућег и председника БДС, Никола Петаковић као секретар и Татјана Брзуловић Станисављевић, чланица Управног одбора предложена од стране председавајућег услед спречености Дејана Вукићевића, потпредседника БДС да присуствује Седници.

Предмет подношења извештаја, разматрања и усвајања били су Записник са 2. редовне седнице Скупштине БДС, одржане 24. фебруара 2021. године, Годишњи извештај о раду БДС за 2021. годину са Извештајима о раду подружница и стручних тела Друштва, финансијски извештај БДС за протеклу годину, о коме је говорила чланица Надзорног одбора Милица Матијевић, те Извештај о раду Управног одбора БДС у 2021. години. Председавајући Скупштине и председник БДС Богдан Трифуновић, поднео је Програм рада БДС за 2022. годину, а Управни одбор предложио је Скупштини на усвајање нацрт Пословника о раду подружница, који уређује организованији рад свих територијалних јединица или струковног организовања запослених према типу библиотека у којима делују чланови Друштва. Уз конструктиван дијалог делегата Скупштине и практична појашњења председавајућег и секретара на постављана питања, сви наведени документи једногласно су усвојени и доступни су на веб-страници БДС у оквиру странице Документа.

You may also like...