РЕДОВНА СКУПШТИНА БДС

Обавештавамо делегате Скупштине Друштва да ће редовна, годишња Скупштина бити одржана 25.фебруара 2014. у Народној библиотеци Србије са почетком у 12,00 сати.
ПОЗИВ:
У складу са чланом 19. Статута Библиотекарског друштва Србије (7.април 2011.) председник Друштва заказује седницу Скупштине за 25. фебруар 2014.године, уторак са почетком у 12,00 сати у амфитеатру Народе библиотеке Србије у Београду и предлаже следећи :
ДНЕВНИ РЕД
Верификација нових мандата делегата у складу Статутом БДС
Усвајање Записника са седнице Скупштине од 21.фебруара 2013.
Усвајање измена Статута БДС
Разматрање и усвајање Извештаја о раду БДС са Извештајем о раду подружница, комисија и секција БДС за 2013.
Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2013.
Разматрање и усвајање Програма рада БДС за 2014.
Доношење Етичког кодекса библиотекара
Актуелна питања
Љубазно молимо делегате да се овом позиву одазову
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
Библиотекарског друштва Србије
Јасмина Нинков
скупштина

You may also like...