Скупштина БДС 22. фебруар 2023.

бр. 15/2023
19. 1. 2023.

У складу са чл. 19. Статута Библиотекарског друштва Србије усвојеног 7. априла 2011. године и закључком Управног одбора Библиотекарског друштва Србије од 12. јануара 2023. године, председник Библиотекарског друштва Србије сазива 4. редовну седницу Скупштине Библиотекарског друштва Србије за 22. фебруар 2023. године (среда), са почетком у 12 сати у Амфитеатру Народне библиотеке Србије и предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

Верификација мандата делегата Скупштине у складу са Статутом Библиотекарског друштва Србије

1. Усвајање Записника са 3. редовне седнице Скупштине БДС, одржане 22. фебруара 2022. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије, подружница и стручних тела БДС за 2022. годину
3. Разматрање и усвајање финансијског извештаја БДС за 2022. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора БДС за 2022. годину
5. Разматрање и усвајање Програма рада БДС у 2023. години
6. Одржавање Изборне скупштине БДС у 2023. години
7. Покретање иницијативе за измене и допуне правилника о годишњим наградама БДС
8. Текућа питања

Молим делегате Скупштине да се одазову овом позиву и присуствују Скупштини БДС.

у Београду, 19. јануара 2023.

председник Библиотекарског друштва Србије
др Богдан Трифуновић

You may also like...