Форум БДС о набавци књига у библиотекама

Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Београдским сајмом, позива колеге из библиотечко-информационе делатности, руководиоце библиотека, представнике градова и општина, правнике, издаваче, запослене који раде на пословима набавке књига и некњижне грађе или доносе одлуке о томе, да присуствују новом ФОРУМУ БДС

БИБЛИОТЕКЕ И НАБАВКЕ КЊИГА:

СТАТИСТИКА, ПРАКСА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОТКУП

који ће бити одржан на Сајму књига у Београду (Београдски сајам, Хала 1а, сала „Иво Андрић“) у четвртак 27. октобра, са почетком у 13 часова (трајање до 14:50).
 
Предложени Форум БДС прилика је за окупљање библиотекара, издавача, дистрибутера, књижевника, представника Владе Србије и оснивача библиотека, еснафских удружења и свих осталих заинтересованих за тему књиге и њене доступности у библиотекама Србије, посебно за теме набавних политика у библиотекама, јавних набавки, откупа књига. БДС жели да у форми дискусије (којој претходе кратке презентације) размотри актуелно стање, да се упореде добра и лоша пракса, прикажу позитивни примери који се могу применити у другим установама, односно начини измене постојеће праксе у набавци књига за библиотеке.
На Форуму ће своја искуства око набавке књига у форми кратких презентација (до пет минута) изложити запослени у библиотекама Србије (националне и јавне библиотеке), представници оснивача, владиних тела, издавачи, стручњаци за набавке и други. Општа дискусија биће подељена на две главне подтеме: јавне набавке и откуп књига.
Форум ће модерирати др Богдан Трифуновић, председник БДС. Tоком трајања Форума водиће се записник у циљу конкретизовања закључака и даљих корака који проистичу из закључака скупа. Надамо се да ћемо као резултат Форума обновити иницијативу за изузеће књижне и некњижне библиотечке грађе из поступка јавних набавки, унапредити постојећу праксу и припремити објављивање документа који ће садржати приказане презентације и ауторизоване изјаве дискутаната.
 
Позивамо заинтересоване да се пријаве за кратке презентације до пет минута, у форми Power Point или усмених презентација. Пријаве послати на e-mail адресу sekretar@bds.rs до 25. октобра у 14 часова. Дискусија је отворена за све присутне.
 
Добро дошли!
Библиотекарско друштво Србије

You may also like...