Позив: Измене и допуне Правилника о звањима

Републичка комисија за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности припрема предлог измена и допуна постојећег Правилника о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 22/13), односно Бодовне листе која је у склопу Правилника.
Ваше предлоге измена и допуна, на основу досадашње праксе, можете доставити до краја текуће године секретару комисије Јелени Марковић (Народна библиотека Србије).
Подсећамо да је у организацији Библиотекарског друштва Србије, а на иницијативу Секције за матичне библиотеке БДС, 28. септембра 2016. године у Народној библиотеци Србије одржан Форум БДС који је као прву тачку имао расправу о предлозима за унапређење и измене постојећег Правилника. Записник са те теме уз ауторизоване изјаве дискутаната биће објављен у следећем броју научног часописа „Читалиште“ (новембар 2016), што ће чинити основу предлога измена и допуна Правилника које ће БДС послати на адресу Републичке комисије до краја године.

You may also like...