Комисија за каталогизацију

Комисија за каталогизацију БДС током 2013. године састала се четири пута и тиме одржала ритам рада прописан Правилником о раду Комисије. Следећи своје циљеве и задатке Комисија је на својим састанцима донела следеће препоруке из области каталогизације:

  1. Избор и облик формалне одреднице према PPIAK. Dio 1 са примерима  формирања ове врсте одредница у формату UNIMARC;
  2. Избор и облик колективне одреднице према PPIAK. Dio 1 са примерима  формирања ове врсте одредница у формату UNIMARC;
  3. Недоумице везане за термин „вишеврсна грађа“;
  4. Обрада вишеврсне грађе – докторске дисертације.

Са циљем афирмације библиотекарске професије, поштовања постигнућа библиотекара и информационих стручњака и промовисања значаја делатности којом се они баве, али и мотивисања колега да дају свој допринос раду стручних библиотекарских тела, Комисија за каталогизацију је свечано обележила четири деценије рада свог дугогодишњег председника и члана госпође Светлане Јанчић.
kom za katal OBJAVA
 
То је била и прилика да се укаже на значај постојања и рада ове Комисије али и све промене њеног статуса
Сви наведени резултати Комисије остварени су уз пуну подршку Управног одбора Библиотекарског друштва Србије и захваљујући изузетном залагању свих чланова Комисије.
* извод из Извештаја који је сачинила председница Комисије, Ана Савић

You may also like...