Комисија за класификацију

Комисија за класификацију Библиотекарског друштва Србије је саветодавно тело које се бави питањима теорије и праксе стручне и предметне класификације библиотечке грађе у Србији.
Свој рад темељи на уважавању домаћих и међународно прихваћених стандарда и препорука из области класификације, као и на доброј пракси класификације у водећим институцијама у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији.
више о Комисији и њеном раду на БЛОГУ Комисије
Председник Комисије је Небојша Ковачевић из Народне библиотеке Србије
komisija1

You may also like...