Tagged: комисија за каталогизацију

Комисија за каталогизацију

Комисија за каталогизацију БДС током 2013. године састала се четири пута и тиме одржала ритам рада прописан Правилником о раду Комисије. Следећи своје циљеве и задатке Комисија је на својим састанцима донела следеће препоруке из...