Позив: Нови Форум БДС

Библиотекарско друштво Србије позива све колеге из библиотечко-информационе делатности на ФОРУМ БДС који ће бити одржан у Амфитеатру Народне библиотеке Србије (Скерлићева 1, Београд) у среду 28. септембра, са почетком у 12:30 часова.

Шта представља Форум?

Форум БДС је јединствена прилика за окупљање колега из наше струке без обзира на чланство у БДС или у стручним телима, тип установе где су запослени и професионални статус. Форум БДС је модел за разговор о отвореним питањима која се тичу струке у целини, где се колегама омогућује да кроз дискусију узму активно учешће у даљем развоју библиотечко-информационе делатности и професионалног интегритета запослених.

Теме

У сарадњи са Секцијом за матичне библиотеке БДС, која је иницирала овај Форум, одређене су теме којима ћемо се бавити:

  1. Стручна звања – предлози за унапређење и измене Правилника;
  2. Рационализација и гашење радних места у библиотекама;
  3. Рад стручних тела БДС – организација и рад секција и комисија БДС;
  4. Сарадња библиотекара јавних, школских, академских и специјалних библиотека у циљу остварења заједничких интереса.

Пријава

Позивамо колеге да се пријаве за дискусију за неку од горњих тема и са другима поделе искуства или предлоге у краткој форми. Пријаве дискутаната послати на e-mail адресу sekretar@bds.rs до 27. септембра. За сваку од предложених тема биће резервисано време за дискусију, о којој ће се водити записник у циљу конкретизовања закључака.
Модератори Форума су др Богдан Трифуновић, председник БДС и Небојша Цвејић, председник Секције за матичне библиотеке БДС.

You may also like...