Позив Статусне комисије за самосталне стручњаке

Драге колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Министарство културе и информисања Републике Србије 8. јануара 2020. године донело Правилник о ближим условима, мерилима, критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе. Правилник се односи на добијање статуса самосталног стручњака у култури (у нашем случају то је за област библиотекарства и информатике) на период од четири године.

На основу Чл. 62, став 2 Закона о култури а у складу с Правилником о ближим условима, мерилима, критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе Библиотекарско друштво Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Којим се позивају сви заинтересовани који желе да остваре статус самосталног стручњака у култури за област библиотекарства и информатике да се пријаве секретару Друштва од 1. марта 2020. године са следећом документацијом:

1) изјава дата под моралном и материјалном одговорношћу да се библиотекарско-информатичком делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;
2) фотокопија или ишчитана лична карта;
3) фотокопија доказа о последњем завршеном степену школовања (диплома, уверење и сл.);
4) уверење о оствареном радном стажу издато од стране надлежне филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
5) контакт подаци;
6) докази о професионалном раду и испуњености ближих критеријума, фотокопије или електронске копије докумената, радова и публикација;
7) друга потребна документа по захтеву Комисије.

Молимо вас да о овоме обавестите колеге из ваше околине, а посебно оне који нису на БДС мејлинг листи а за које сматрате да су потенцијални кандидати за самосталног стручњака у области културе.

Јавни позив није временски ограничен а чланство кандидата у Библиотекарском друштву је подразумевајуће.

                        Др Дејан Вукићевић
Председник Статусне комисије
за област библиотекарства и информатике
Библиотекарског друштва Србије

Београд, 21. фебруар 2020. 

You may also like...