Пoзив за учешће у пројекту

Библиотекарско друштво Србије обавештава своје чланство да је започета реализација пројекта „Књиге повезују људе“, који се реализује у сарадњи са Амбасадом САД у Београду. Као што је већ објављено, овај пројекат ће омогућити закуп великог штанда БДС и Амбасаде на предстојећем Сајму књига у Београду, и одржавање низа промоција и програма којима се промовише библиотечко-информациона делатност и преведена америчка књижевност од 2015. године до данас.

Друштво позива своје чланове да предложе или учествују у реализацији пројекта, као модератори или учесници програма који ће бити организовани у периоду 22-27. октобар 2018, за шта ће им из пројекта бити надокнађени путни трошкови и исплаћен мали хонорар. Посебна пажња биће посвећена промоцији следећих тема из библиотечко-информационе делатности (списак није коначан, предлози се и даље примају):

  • Нове књиге из области библиотечко-информационе делатности (издања 2017-2018);
  • Актуелна стручна периодика;
  • Електронски библиотечки сервиси и услуге за децу и младе;
  • Библиографија;
  • Дигиталне технологије;
  • Библиотеке и УН Циљеви одрживог развоја (УН агенда 2030)…

Заинтересовани смо за све предлоге актуелних новости у струци, у форми презентација, предавања, округлих столова, дискусија. Поред поменутих садржаја, током Сајма Друштво ће организовати Форум БДС, као и посебни програм за школске библиотекаре и семинар за библиотекаре од стране компаније EBSCO.
 

You may also like...