Одржана прва редовна седница Скупштине БДС

Прва по реду редовна седница Скупштине Библиотекарског друштва Србије у мандатном периоду 2019-2023. године одржана је у четвртак, 20. фебруара 2020. године у амфитеатру Народне библиотеке Србије. Уз присуство 64 од укупно 107 делегата фокус скупштинског рада заснивао се на дискусији, образлагању, верификацији и једногласном усвајању следећих докумената Друштва и то:
–          Записника са 7. редовне седнице Скупштине БДС у мандатном периоду 2015-2019. од 25. фебруара 2019. године
–          Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и подружница БДС у 2019. години (известилац Богдан Трифуновић, председник БДС)
–          Извештаја о финансијско-материјалном пословању БДС за 2019. годину (известилац Садија Хоџић, председник Надзорног одбора)
–          Извештаја о раду Управног одбора БДС у 2019. години (известилац Богдан Трифуновић, председник БДС)
–          Програма рада БДС у 2020. години (подносилац Програма Богдан Трифуновић, председник БДС)

У оквиру последње тачке дневног реда Текућа питања, интересовање за дебату присутних делегата побудила су питања (ре)активирања и очувања постојећих секција и комисија Друштва, док је кратко представљање досадашњег рада Секције за дигиталну трансформацију библиотека, која је формирана у 2019. години, било поверено њеном председнику Андрији Сагићу. Такође се дискутовало и о актуелној теми измене и допуне Правилника о стицању виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности, током које су појашњена одређена питања.

Седници Скупштине претходила је 1. редовна конститутивна седница Надзорног одбора БДС на којој су разматране груписане аналитичке картице књижења припремљене од стране ангажоване књиговодствене агенције, те је на основу надзора над финансијско-материјалним пословањем Друштва Скупштини БДС препоручено да прихвати финансијски извештај за 2019. годину. Надзорним одбором у мандатном периоду 2019-2023. председаваће Садија Хоџић. 

You may also like...