Форум БДС о систематизацији радних места у библиотекама

Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Градском библиотеком Нови Сад и Подружницом БДС за Јужнобачки округ, позива вас на ФОРУМ БДС
НОВА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У БИБЛИОТЕКАМА
који ће бити одржан у оквиру Новосадског сајма књига 2018, на 8. Данима библиотека и библиотекара, Конгресни центар Мастер, Нови Сад, 8. март 2018, са почетком у 12 часова.
Библиотекарско друштво Србије наставља у 2018. години серију форума, стручних окупљања библиотечко-информационих радника широм Србије, који се у целини или већим делом баве питањем статуса и положаја библиотечко-информационе делатности у Србији данас. У сарадњи са Градском библиотеком Нови Сад, Подружницом БДС за Јужнобачки округ и Новосадским сајмом, већ традиционално први форум у години организује се у Новом Саду.
Овогодишња тема Форума „Нова систематизација радних места у библиотекама“ проистекла је из законске обавезе планирања и израде нове систематизације у библиотекама до 25. марта 2018. године, уз примену актуелног Каталога радних места. Због потребе информисања и сагледавања начина систематизовања радних места, као и проблема који се могу јавити или се већ јављају, Управни одбор и чланови БДС одлучили су се за окупљање и дискусију о постојећим недоумицама, са следећим подтемама:
– примена Каталога радних места у различитим типовима библиотека;
– број извршилаца који се систематизује: одобрен максималан број запослених према одлуци оснивача, реално потребан или стваран број извршилаца запослених на неодређено у установи;
– усклађивање систематизације са изменама подзаконских аката (обавеза постојања стручног лица за дигитализацију, постојања дипломираног библиотекара у специјалним библиотекама, итд);
– измене радних места: од формалног преименовања до укидања радних места.
БДС напомиње да дискусија о систематизацији радних места у установи није тема само за руководиоце (који израђују систематизацију) и правнике, већ за све запослене у установама културе, односно у библиотекама Србије, па је пожељно да сви буду заинтересовани за теме које се непосредно тичу будућег положаја запослених.
Колегинице и колеге заинтересовани за дискусију могу унапред послати своја питања или теме за дискусију на адресу секретара БДС, sekretar@bds.rs.
Добро дошли!
Библиотекарско друштво Србије

You may also like...