Успешан форум!

У присуству преко 120 библиотекара из свих крајева Србије, у Амфитеатру НБС одржан је 28. септембра 2016, Форум БДС. Окупљене колеге из великог броја јавних библиотека, НБС, БМС, УБСМ, представници Друштва школских библиотекара и библиотека Заједнице института Србије, током троипочасовне сесије дискутовали су o стручним звањима, рационализацији у библиотекама, раду стручних тела Друштва, као и о међусобној сарадњи јавних, школских и спрецијалних библиотека.
Поред тога, говорило се и о другим темама које се односе на професионализацију струке: постављање стандарда на ниво обавезности, формирање релевантних тела БДС, подстицање пројектних активности и боље представљање библиотека које пружају различите услуге особама са инвалидитетом.
За говорницом су се појавили следећи излагачи и изнели предлоге и виђење текућих питања.

 1. Стручна звања – предлози за унапређење и измене Правилника
 • Небојша Цвејић, Библиотека шабачка,
 • Татјана Богојевић, Библиотека Матице српске,
 • Дубравка Илић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак,
 • Иван Стојановић, Градска библиотека Вршац
 • проф. др Гордана Стокић Симончић, Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • Јелена Јеремић, Народна библиотека Смедерево
 1. Рационализација и гашење радних места у библиотекама
 • Бошко Милић, правник ГБ „Карло Бијелицки“ Сомбор
 • Владимир Јерковић, директор ГБ „Карло Бијелицки“ Сомбор
 • Мира Меглић, Друштво школских библиотекара Србије
 • Богдан Трифуновић, председник БДС
 • проф. др Гордана Стокић Симончић, Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
 1. Рад стручних тела БДС – организација и рад секција и комисија БДС;
 • Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије
 • Недељка Ложајић, Народна библиотека Србије
 • Биљана Албахари, Народна библиотека Србије,
 • Здравка Радуловић
 • Јелена Бенић, Народна библиотека Србије,
 • Небојша Цвејић, Библиотека шабачка,
 • Богдан Трифуновић, председник БДС
 1. Сарадња библиотекара јавних, школских, академских и специјалних библиотека у циљу остварења заједничких интереса
 • Богдан Трифуновић, директор ГБ „Владислав Петковић Дис“ Чачак
 • Мира Меглић, Друштво школских библиотекара Србије
 • Милица Шевкушић, Председница Секције библиотекара и књижничара ЗИС

Следећи Форум БДС биће одржан 27. октобра 2016. у 12 часова на Сајму књига. Тема: набавка књига и праксе у библиотекама Србије.

You may also like...