Закључци Форума БДС у Ужицу

На иницијативу Подружнице БДС за Златиборски округ, Библиотекарско друштво Србије је у сарадњи са Народном библиотеком Ужице и Подружницом Златиборског округа организовало Форум БДС посвећен положају библиотечке струке данас. Форуму БДС у Ужицу, који је одржан у Народној библиотеци Ужице у уторак 28. новембра 2017. године, присуствовало је 35 библиотекара Златиборског и двоје Моравичког округа, као и двоје из Народне библиотеке Србије. Предложени дневни ред и време на располагању за Форум исцрпли су се већ на првој тачци, актуелном положају библиотечко-информационе делатности. Потпуно случајно, Форум у Ужицу преклопио се са веома актуелном темом гашења Општинске библиотеке у Ариљу и њеног припајања новој установи која ће се бавити библиотечком делатношћу, културом, културним туризмом и спортом у Ариљу, о чему је БДС дало своје саопштење.

Током дискусије дуже од сат времена реч је узео велики број колегиница и колега из библиотека Ужице, Ариље, Пријепоље, Чачак, Народне библиотеке Србије, укључујући и председника БДС. Расправљало се о одлуци оснивача у Ариљу и последицама на Библиотеку и библиотечку делатност у тој општини, могућим далекосежним последицама на све библиотеке и на библиотечко-информациону делатност у целини, као и о будућим корацима које БДС може да предложи или иницира у сарадњи са Народном библиотеком Србије и Министарством културе и информисања. Окупљени библиотечки радници исказали су резигнираност односом Општине Ариље према најстаријој и јединој установи културе у општини. Нажалост, наведеном одлуком показује се небрига за будући статус и рад библиотеке као установе, али и крајње забрињавајуће непоштовање актуелних закона о култури и библиотечко-информационој делатности. БДС и стручна јавности наставиће да прате имплементацију Одлуке из Ариља, као и да анализирају законитост целокупног поступка којим се угасила самостална општинска библиотека.Усвојен је и нацрт Закључака са Форума БДС у Ужицу, који преносимо у целини. Закључци ће бити основа дописа којим ће се Друштво обратити Народној библиотеци Србије и Министарству културе и информисања.
—————
Закључци поводом прве тачке дневног реда на Форуму БДС-а у Ужицу одржаног у уторак 28.11.2017. године
Поводом примене Одлуке Владе РС о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину: „Службени гласник РС“, бр. 61 од 23. јуна 2017, 82 од 8. септембра 217, 92 од 13. октобра 2017. године, постоји забрињавајућа тенденција гашења јавних библиотека као самосталних установа културе.
Јавним библиотекама се припајају установе чији делокруг рада не спада у културне делатности дефинисане у Закону о култури (Службени гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16), Члан 8. Мање локалне заједнице планирају да библиотекама припоје друге несродне установе или што је још горе, библиотеке припоје установама које немају сродне делатности из области културе. Овако крупне негативне одлуке по јавне библиотеке су донете у Ариљу (2017) и Книћу (2015), а постоји опасност да ће то следити и друге локалне самоуправе.
Напомињемо да је у Закону о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС бр. 52/11) децидно наведено да је „јединица локалне самоуправе обавезна да оснује јавну библиотеку као установу и обезбеди све потребне услове за њен рад“ (Члан 14).
Због горе наведених тенденција на Форуму БДС-а у Ужицу је закључено да председник Библиотекарског друштва Србије, др Богдан Трифуновић, званично контактира начелницу Матичне службе у Народној библиотеци Србије, др Добрилу Бегенишић, и управника Народне библиотеке Србије Ласла Блашковића, како би се заједнички реаговало код Министарства културе и информисања РС, у циљу предузимања корака да се заштити рад јавних библиотека у локалним самоуправама и да им се обезбеде услови за обављање библиотечко-информационе делатности.
БДС посебно скреће пажњу на попис шифри делатности новоформиране установе Библиотека Ариље „Установа за библиотечко-информациону делатност и културни туризам“, које су одлуком оснивача предвиђене за рад нове установе, с обзиром да у списку од чак 29 различитих и несродних делатности које ће бити у опсегу рада установе, мањи број припада примарној делатности библиотека.
У остварењу овог циља предлаже се формирање радне групе од представника БДС-а, Народне библиотеке Србије и Министарства културе и информисања, која би анализирала законитост одлуке Општине Ариље, али и омогућила дијалог на највишем нивоу око заштите библиотека и библиотечко-информационе делатности у Републици Србији, нарочито у мањим локалним самоуправама.

You may also like...