Форум Библиотекарског Друштва Србије у Нишу

У Нишу је, у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“, као библиотеци-домаћину, у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и реактивираном Подружницом Нишавског округа, 27. марта 2019. године, одржан Форум Библиотекарског друштва Србије под називом: „Статус Библиотекарског друштва Србије као репрезентативног удружења у култури.“ Том приликом, све присутне, поздравила је Снежана Бојовић, управница Универзитетске библиотеке у Нишу. Форум је отворио и о новом статусу репрезентативног удружења у култури за библиотечко-информациону делатност на територији Републике Србије, говорио Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије.

Након уводне речи председника Друштва о новостеченом статусу (Решење Министра културе и информисања од 14.01.2019. године) као и о правима и обавезама које проистичу из поверених послова репрезентативног удружења у култури, отворена је дискусија у којој су могли да учествују сви заинтересовани. Дискусија је касније усмерена на другу, предложену од стране чланова друштва, и тренутно актуелну тему која говори о уоченим проблемима код начина на који се спроводи откуп књига за јавне библиотеке у Републици Србији.

Форуму Библиотекарског друштва Србије, одржаном након много година у Нишу, присуствовало је преко педест колегиница и колега библиотекара, из универзитетске, високошколских, јавних и специјалних библиотека Нишавског али и суседних округа.

Након завршетка Форума, уследио је први састанак на коме је једногласном одлуком поново активирана Подружница Библиотекарског друштва Србије за Нишавски округ. Договорено је и да седиште Подружнице буде у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ у Нишу. Након њеног реактивирања, изабрани су председник и секретар као и представници који ће Подружницу Нишавског округа заступати на Скупштини Библиотекарског друштва Србије. За председника Подружнице Нишавског округа, једногласно је изабрана Маријана Стојановић из Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у Нишу.

You may also like...