Систематизација радних места у библиотекама

Библиотекарско друштво Србије наставља у 2018. години серију форума, стручних окупљања библиотечко-информационих радника широм Србије, који се у целини или већим делом баве питањем статуса и положаја библиотечко-информационе делатности у Србији данас. Друштво је у сарадњи са Градском библиотеком Нови Сад, Подружницом БДС за Јужнобачки округ и Новосадским сајмом, већ традиционално одржало први Форум БДС у години у Новом Саду 8. марта 2018, у оквиру Новосадског сајма књига 2018, на 8. Данима библиотека и библиотекара.

Тема Форума била је веома актуелна, Нова систематизација радних места у библиотекама, с обзиром на законску обавезу усвајања нових аката о систематизацији радних места до 24. марта 2018. године, па је око 150 библиотекара пратило и учествовало у дискусији. Окупљенима су се обратили директор Градске библиотеке у Новом Саду, Драган Којић, председник БДС, Богдан Трифуновић, помоћница директора новосадске Библиотеке Милица Кирћански, дипломирани правник Светлана Миљуш, секретар у Градској библиотеци Нови Сад која је представила правни оквир за нову систематизацију, и Гордана Ђилас из Библиотеке Матице српске као модератор Форума. Представници Министарства културе и информисања задужени за ову тему нису се одазвали на позив БДС да узму учешће и помогну у разјашњењу евентуалних недоумица код запослених библиотечких радника.

Током трајања Форума прочитана су питања која су за скуп упућена на адресу БДС, док су се многобројне колеге јављале са питањима за дискусију. Неколико кључних тачака:

  1. Доста питања односило се на систематизовање стручних послова као што је дигитализација. Указано је на чињеницу да је Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора (2017) предвидео запошљавање стручних лица одређеног образовног профила. То није предвиђено Каталогом радних места на основу кога се мора урадити систематизација, где је дефинисана само минимална стручна спрема неопходна за обављање одређених послова, тако да послодавци треба да систематизују те извршиоце у складу са Каталогом.
  2. Код дела дискутаната преовладавало је мишљење да се због непознатих будућих коефицијената за радна места и могућег неповољног утицаја Закона о платним разредима који се тек очекује, нове систематизације ураде према постојећим уз препознавање и преименовање радних места према актуелном Каталогу радних места.
  3. Драган Којић је предложио да се са Форума упути усвојено мишљење о систематизацији на релевантне адресе у министарства.


Нови Форум БДС наставио је позитивну праксу из ранијих година и омогућио информисање и размену идеја међу колегама, уз практичну помоћ око разјашњења многих дилема које су се до Форума јављале. Библиотекарско друштво Србије жали што су запослени у Министарству културе и информисања игнорисали позиве и дописе Друштва да се укључе. Са друге стране БДС се захваљује колегама из Народне библиотеке Србије који су са стручном јавношћу поделили практичне информације о новој систематизацији, као и пример новог акта о систематизацији који су припремили стручњаци НБС.

You may also like...