Циљева је 17, библиотека пуно више!

У организацији Хрватског књижничарског друштва (ХКД) у Националној и свеучилишној књижници у Загребу 17. и 18.4.2018. године одржана је радионица „Улога библиотека у провођењу УН-ове Агенде 2030 и циљева одрживог развоја“, на којој су учесници имали прилику да сазнају све што их занима о циљевима УН стратегије одрживог развоја, као и плану заговарања библиотека као партнера у провођењу тих циљева. У том контексту програмом радионице представљене су и смернице о постизању веће видљивости библиотека у јавности и разним средствима јавног саопштавања те о успешном комуницирању запослених и представника с доносиоцима одлука, што је уједно истакнуто и као главна потешкоћа с којом се библиотекари сусрећу у својем свакодневном раду и деловању.

Окупљене библиотекарке и библиотекаре из Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије поздравила је директорка Националне и свеучилишне књижнице у Загребу др Татијана Петрић. Са значајем спровођења УН Агенде 2030. у Републици Хрватској упознале су их водитељица Службе за глобална питања Министарства вањских и европских послова Републике Хрватске мр. сц. Мирта Мандић и начелница Сектора за књижничну и музејску дјелатност Министарства културе Републике Хрватске Јелена Главић Перчин.

Начелница Сектора за књижничну и музејску дјелатност Министарства културе Републике Хрватске Јелена Главић Перчин


Председница ХКД, Дуња Холцер


Директорка Националне и свеучилишне књижнице у Загребу др Татијана Петрић


Предавање и практичне вјежбе „План заговарања као подршка библиотекама у провођењу циљева УН-ове Агенде 2030“ одржала је Едита Бачић (ХКД), док је Даворка Пшеница (ХКД) говорила о средствима јавног саопштавања као о партнерима библиотека у остваривању ове УН-ове стратегије, уз практичне вежбе о томе како припремити садржаје и изјаве за медије. Весна Вуксан (Библиотекарско друштво Србије) одржала је предавање Storytelling & УН 2030, на којем су учесници дознали како да успешно испричају своју причу с циљем добијања подршке јавности, а мр. сц. Блаженка Пераденић-Котур, председница Загребачког књижничарског друштва, одржала је излагање „Улога библиотекарских друштава у заговарању библиотекарске професије“. Излагање под називом „Доносиоци одлука као циљна група: примери из праксе“ одржала је директорка копривничке Књижнице и читаонице Фран Галовић др. сц. Дијана Саболовић-Крајина.

На радионици су представљени и занимљиви резултати анкете проведене међу библиотекарима у Босни и Херцеговини, Хрватској и Србији о улози библиотека у остваривању  УН стратегије, а према којима већина библиотекара препознаје улогу библиотека у остваривању циљева и спроводи програме усмерене на друштвена достигнућа као што су укидање сиромаштва и глади, здравље и благостање свих људи, квалитетно образовање, родна равноправност, чиста вода и санитарни услови, приступачно снабдевање енергијом засновано на коришћењу обновљивих извора, достојанствен рад и економски раст, развој индустрије, иновација и инфраструктуре, смањење свих врста неједнакости, развој градова и заједница утемељених на начелима одрживости, одговорна потрошња и производња, очување свеукупног природног окружења угроженог климатским променама, светски мир утемељен на правди и снажним јавним друштвеним установама те успостављање трајне глобалне друштвене сарадње по свим питањима заступљеним овом УН-овом стратегијом. Велик број програма усмерених остваривању ових циљева које спроводе библиотеке на подручју земаља учесника радионице односи се на предавања о заштити животне средине, самозапошљавању жена, спречавању болести, затим радионице и курсеве страних језика, информационе писмености, припреме биографије за запошљавање, те укључује донације књига, хуманитарне активности посвећене друштвено осетљивим групама, формирање тзв. зелених библиотека, покретних библиотека, итд.

Организатори: Едита Бачић (ХКД), Весна Вуксан (БДС), Даворка Пшеница (ХКД), Алмедина Салихагић (БАМ)


Ови програми сведоче и како библиотеке већ дуго, уз испуњавање своје традиционалне, темељне улоге набавке, чувања и издавања књига, активно делују као подстицај развоја локалних заједница, те на тај начин посредно и развоја сваког друштва, па би као такве свакако требале бити препознате међу широм јавношћу, а посебно међу доносиоцима одлука, односно представницима државне власти и локалних система самоуправе. У склопу радионице осмишљене су и поруке о значају библиотека у друштву у облику слогана попут „Циљева је 17, библиотека пуно више“, „Одрживо се развијајмо“, „Ништа без библиотека“ и „Окрените педалу, скрените у библиотеку“.
Радионица ХКД-а је организована у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије и Удружењем информацијских стручњака Босне и Херцеговине (БАМ), а одржана је као део регионалног пројекта у склопу ИФЛА Међународног програма заговарања (International Advocacy Programme – IAP), који је осигурао и новчану подршку одржавању.
Оригинална вест: НСК вебсајт 

You may also like...