Форум БДС у Ужицу о положају струке

Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Подружницом БДС за Златиборски округ, позива вас на ФОРУМ БДС
БИБЛИОТЕЧКА СТРУКА ДАНАС
који ће бити одржан у у Народној библиотеци Ужице, у уторак 28. новембра 2017. године са почетком у 11 часова.
Библиотекарско друштво Србије наставља серију форума, стручних окупљања библиотечко-информационих радника широм Србије, који се у целини или већим делом баве питањем статуса и положаја библиотечко-информационе делатности у Србији данас. У сарадњи са Народном библиотеком Ужице, на иницијативу чланова Подружнице БДС за Златиборски округ, БДС наставља даљу дискусију коју су започели форуми у 2016. години, а у овој години интензивирао Форум БДС у Кладову 13. октобра. Форум БДС у Ужицу биће одржан упоредо са Скупштином Подружнице БДС за Златиборски округ.
Предложени дневни ред:
1. Кадровска структура у библиотекама Златиборског региона у 2016. години – јавне, школске и специјалне библиотеке (Илија Смиљанић)
2. Положај библиотечке струке, улога БДС и предлози за побољшање положаја (Богдан Трифуновић)
3. Кратке презентације пројеката „Библиотекари на путу: 1000 километара до 1000 идеја“ и „ИФЛА глобална визија“ (Даниела Скоковић, Марија Радуловић)
4. Презентација часописа „Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“, бр. 2 (2017) (Драгослава Родаљевић).
5. Разно
Форум ће модерирати др Богдан Трифуновић, председник БДС. Tоком трајања Форума водиће се записник у циљу конкретизовања предлога и даљих корака који проистичу из закључака скупа.
Добро дошли!
Библиотекарско друштво Србије

You may also like...