Народна библиотека Ариље данас се гаси

Библиотекарско друштво Србије примило је узнемиравајућу и жалосну вест да Општина Ариље, оснивач Народне библиотеке Ариље, на седници локалног парламанта заказаној за петак 24. новембар 2017. доноси одлуку о гашењу ове установе и оснивању нове установе „Центар за библиотечко-информационе делатности, културу и туризам-Ариље“, која би суштински у себе укључила имовину и запослене постојеће Библиотеке. На овај начин општинска библиотека која баштини традицију у библиотечко-информационој делатности од 1895. године, када је основана „Ариљска читаоница“, губи свој самостални статус, што се коси са законима Републике Србије, конкретно са Законом о библиотечко-информационој делатности, члан 14: „Јединица локалне самоуправе обавезна је да оснује јавну библиотеку као установу и да обезбеди све потребне услове за њен рад.
Библиотека у Ариљу већ годинама функционише као поливалентна установа културе, која је, као једина адреса установе културе у Ариљу, поред основне библиотечко-информационе делатности ангажована и за друге културне садржаје и програме: од организације изложби, концерата, представа, филмских пројекција, различитих манифестација, до издаваштва и заштите непокретних културних добара. Ово не баш срећно решење обједињавања разноликих културних садржаја у оквиру једне установе није необично у Републици Србији, али се по први пут стручна јавност у Србији сусреће са оснивањем „центра за библиотечко-информационе делатности“, што је термин непознат Закону о култури и Закону о библиотечко-информационој делатности, али и непрецизан јер имплицира да постоји више делатности у оквиру јединствене библиотечко-информационе делатности. Управо чињеница да је законима Републике Србије библиотечко-информациона делатност јасно дефинисана и уређена, са библиотекама као основним чиниоцем те делатности, указује на апсурдну одлуку Општине Ариље да брише име библиотеке и креира нови, непрецизан и непознат термин „центар за библиотечко-информационе делатности“. Локалну самоуправу у Ариљу подсећамо да је термин библиотека у употреби од антике и препознатљив у целом свету.
Библиотекарско друштво Србије истовремено указује и да је оваква одлука проблематична са становишта делатности које нова установа треба да обавља: у области библиотечко-информационих делатности (sic!), у области културе, у области туризма и управљања спортским објектима (укупно 29 шифри делатности!). Између осталог, уз делатности из области културе, „центар“ ће се бавити туристичким смештајем у домаћој радиности, изнајмљивањем и лизингом спортске опреме, ботаничким, зоолошким и другим природним резерватима, као и радом спортских објеката. Поред Закона о култури, нова установа мораће да непосредно прати законе и подзаконска акта за туризам и спорт, различите коефицијенте за плате запослених, више колективних уговора, итд.
Питамо се где ће ту на крају завршити основна делатност библиотека, јер је за кербера названог „Центар за библиотечко-информационе делатности, културу и туризам-Ариље“ управо Народна библиотека Ариље дала највише (установу, простор и запослене), а истовремено највише изгубила. Апелујемо на Министарство културе и информисања да реагује овим поводом, како би се стало на крај овој и сличним праксама деградације установа културе у Србији, а нарочито библиотека.

You may also like...