Допис Министарству културе у вези повећања плата

Библиотекарско друштво Србије реаговало је на контроверзну и нејасну ситуацију око планираног повећања плата у установама културе за 2018. годину, која је настала објављивањем два упутства министра финансија за израде буџета на републичком и локалном нивоу. У наставку следи цео допис председника Друштва министру културе и информисања, док је на адресу Министарства финансија упућен сличан допис са питањем око тумачења обе уредбе и тражења јасног одговора у вези коначног нивоа повећања плата за запослене у установама културе од јануара 2018. године. Дописи су прослеђени и управницима НБС и БМС, као и сродним удружењима архивиста, конзерватора и музејских радника.
——————–
Министарству културе и информисања
Република Србија
Влајковићева 3, Београд
Кабинет министра
Господин Владан Вукосављевић
ПРЕДМЕТ: Износ повећања плата у установама културе у 2018. години
Поштовани господине Вукосављевићу,
Библиотекарско друштво Србије, као најстарије и највеће струковно удружење из области библиотечко-информационе делатности и једно од најбројнијих у култури Србије уопште, реагује поводом објављеног „Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину“, као и „Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину“, које је Министар финансија недавно донео.
Наиме, чланови Владе Републике Србије су у најавама о планираном повећању зарада у јавном сектору за 2018. годину више пута јавно саопштили да је сектор културе у опсегу плата за које је планирано повећање од 10%. Доказ томе је управо и „Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину“, у коме се на страни 7 прецизно наводи да се повећање плата од 10% планира „у установама социјалне и здравствене заштите и установама културе“.
Са друге стране, у „Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину“, на страни 13, у делу планирања укупне масе плата за кориснике буџета локалне власти, не наводи се посебно износ повећања плата за „установе културе“. С обзиром да је овим Упутством, на истој страни 13, планирано повећање од 10% само за предшколске установе, док је за све остале буџетске кориснике локалне власти планирано 5%, закључујемо да је Упутством за припрему буџета локалне власти предвиђено повећање плата у установама културе у 2018. години од свега 5%.
Поштовани, Библиотекарско друштво Србије изражава огорчење и незадовољство предложеним повећањем плата у сектору културе. Ово незадовољство нарочито долази до изражаја због генерално лошег материјалног положаја запослених у библиотекама Србије, који је испод републичког просека када су у питању износи плата, иако већину запослених у библиотекама чине стручна лица са високом и вишом стручном спремом. У 2014. години библиотечким радницима су смањене плате изменама закона у делу обрачуна минулог рада и смањењем суме плата за 10% у циљу уштеде у већем делу јавног сектора. Библиотекари, књижничари, књиговесци, археографи, библиографи, информатичари, техничко особље и сви остали запослени су тада негодовали, али су библиотеке наставиле свој рад у отежаним условима и пружање редовних услуга стотинама хиљада грађана Србије. Повећањем плата за део јавног сектора у 2016. години култура је тада у целости „заборављена“. До данас материјални положај запослених у библиотекама није враћен на пређашњи ниво, што се делимично очекивало најавама о повећању плата за 2018. у износу од 10%.
Апелујемо да у складу са Вашим ауторитетом и функцијом заштитите сектор културе и омогућите планирано повећање плата од 10% почевши од јануара 2018. године. Утичите да се кроз Закон о буџету за 2018. годину, или неким другим механизмом, ова неправда за хиљаде запослених у култури исправи.
Молимо да Министарство културе и информисања одговори писаним путем, дописом у коме би се образложило које кораке Министарство планира да учини да заштити статус и материјални положај запослених у установама културе у Републици Србији.
др Богдан Трифуновић
председник БДС
У Београду
20. 11. 2017.

You may also like...