IFLA изабрала БДС пројекат

Пројекат Библиотекарског друштва Србије (БДС), Хрватског књижничарског друштва (ХКД) и Асоцијације информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и музеолога (БАМ) изабран је за 2018. на конкурсу IFLA Међународног програма за заговарање #IAP.
Пројекат „Unlocking the potential of Libraries in South-East Europe through Regional Cooperation and Sustainable Development“ предвиђа истраживање успешних прича из библиотека у региону у контексту УН циљева одрживог развоја, као и радионице јавног заговарања у Загребу, Београду и Неуму током 2018. године. Циљ изабраних пројеката из Африке, Азије/Океаније, Европе, Јужне и Централне Америке је промоција библиотека и Агенде УН2030.
Погледајте списак пројеката на следећем линкуhttps://www.ifla.org/node/17869

Ово је други пут да пројекат који координира БДС буде изабран на #IAP конкурсу. У првом циклусу изабран је пројекат „Stories that Matter“ који се реализује у уској сарадњи са IFLA-ом и чини саставни део IFLA Library Map of the World. Поред БДС, у овај пројекат укључена су друштва библиотекара из Летоније, САД, Мексика, Колумбије, Филипина, Сенегала, Египта и Кине.
Ускоро следи више информација!
#Lib4Dev #GlobalGoals #SDGs

You may also like...