БДС фото-конкурс: Радно окружење фотком библиотекара

📷БДС упућује отворени позив за учешће на фото-конкурсу:

•Радно окружење фотком библиотекара•

коjи се организује као пратећи програм конференциje #БДС2024, са циљем да подстакне учеснике да истраже и прикажу реалне ситуације из физичког и радног окружења запослених у библиотекама на илустративан, занимљив, маштовит и креативан начин, указујући на различите сегменте опремљености радних простора у библиотекама, тимског рада, организације и начина рада.

®️Правила конкурса:
•Право учешћа на конкурсу као аутори имају искључиво #редовни #чланови #БДС.
•1 аутор = 1 фотографиja у дигиталној форми формата .jpg, = или > 300dpi.
•Фотографије морају бити изворне и приказивати реалну ситуацију, без интервенција у виду монтаже или AI обраде, ознака, потписа, иницијала, оквира, бордура, логотипова или било које друге референце коју је аутор сам додао. Фотографије морају бити искључиво ауторске и именоване.
•Аутори су лично одговорни за приказани мотив, евентуална кршења ауторских права и личних права других лица.
•Аутори уступају права на коришћење фотографија БДС-у за потребе објављивање у оквиру Конкурса и у промотивне сврхе у било ком облику или медију.
•При оваквом коришћењу, БДС као организатор се ослобађа од било каквих потраживања од стране аутора и обавезује да при коришћењу фотографије, видно назначи име аутора.
•Право коришћења фотографија пријављених на конкурс искључиво има БДС.
•БДС задржава право да прихвати или одбије фотографију у складу са циљевима Конкурса и задатим критеријумима и условима, уз обавештење и без пружања образложења аутору фотографије.
•Пријављене фотографије ће бити презентоване у оквиру албума на Фејсбук и Инстаграм страници БДС-а током трајања #БДС2024, и то од 12. 12. 2024. у 12 часова до 13. 12. 2024. у 12 часова.
•Дељење фотографија неће бити дозвољено.
•Право да гласају имају сви посетиоци Фејсбук и Инстаграм странице БДС-а у назначеном периоду.
•Гласање се врши ознаком “like” испод фотографије (Фејсбук) односно, уписивањем редног броја фотографије у коментару (Инстаграм).
•Организатор по пребројавању гласова, утврђује победника фото-конкурса који је остварио највећи број гласова.
•Организатор задржава право додељивања и специјалних награда.
•Организатор ће представити све фотографије приспеле на Конкурс и прогласити победничку фотографију 13. децембра 2024. у поподневним сатима.
•Аутору награђене фотографије припада награда, коју обезбеђује БДС.

📩Пријава на фото-конкурс je отворенa од 1.10. – 1.12.2024.
Пријаве слати на: sekretar.bds@gmail.com

🔺Пријава на конкурс треба да садржи:
-Име и презиме аутора
-Назив фотографије
-Фотографију (у формату .jpg)
-Својеручно потписану изјаву следеће садржинe:


„Овим потврђујем да фотографија под називом Назив фотографије, коју пријављујем на конкурс „Радно окружење фотком библиотекара“, који организује Библиотекарско друштво Србије, јесте моје ауторско дело и да нико осим мене не полаже ауторска права на њега. Одричем се права на било какву финансијску или другу надокнаду. Ову фотографију прилажем као израз сопствене креативности и разумем да ће она бити објављена као моје ауторско дело. Разумем да ће моја пријава бити предмет разматрања пре него буде прихваћена на конкурсу.

bds #tvojedrustvo #bds2024 #bds2024foto

You may also like...