Објављен Библиотекар бр. 1/2017

Редакција „Библиотекара“, научног часописа за библиотечко-информациону делатност, и Библиотекарско друштво Србије, као издавач, обавештавају стручну и научну јавност да је из штампе изашао „Библиотекар“ број 1 за 2017. годину. Библиотекарско друштво Србије успело је да обезбеди средства и сараднике да се један од најстаријих и најдуговечнијих часописа редовно објављује у складу са предвиђеном динамиком од два броја годишње, што ће редакција часописа настојати да одржи у наредном периоду.

У броју 1 за 2017. годину објављено је 10 радова. Тема овог броја биле су професионалне и стручне компетенције за послове библиотечко-информационе делатности. Након поступка рецензије редакција часописа је у овај број уврстила два тематска рада, као и два примера из стручне праксе колега из Србије, два рада о историјату специјалних библиотека у земљи и четири приказа конференција и стручних наслова објављених у 2016. години.
САДРЖАЈ
ТЕМА
Татјана Богојевић: СТРУЧНОСТ БИБЛИОТЕКАРА И ЊИХОВА УЛОГА У ПОСРЕДОВАЊУ ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИЈА И КОРИСНИКА . . . . . 9
Весна Филиповић Петровић: РОДИТЕЉИ, НАСТАВНИЦИ И БИБЛИОТЕКАРИ – ПАРТНЕРИ У РАЗВИЈАЊУ ПОТРЕБЕ ЗА ЧИТАЊЕМ КОД ДЕЦЕ . . . . . 25
ПРАКСА
Наташа Васиљевић: ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ БИБЛИОТЕКАМА . . . . . 45
Елизабета Георгиев: ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКА
ПИРОТСКОГ ОКРУГА . . . . . 57
ХРОНИКА
Јелена Цветић: БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СУБОТИЦА . . . . .75
Татјана Р. Јанковић: ЗАСТАВИНА БИБЛИОТЕКА – СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА У ПРОМЕНЉИВОМ ОКРУЖЕЊУ . . . . .85
ПРИКАЗИ
Бранка Драгосавац: КОНФЕРЕНЦИЈА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА . . . . .101
Драгана Грујић: БИБЛИОИНФО: 55 ГОДИНА ОД ПОКРЕТАЊА НАСТАВЕ БИБЛИОТЕКАРСТВА НА ВИСОКОШКОЛСКОМ НИВОУ . . . . . 111
Мирко Дрманац: РОМАНСИРАНА ИСТОРИЈА УНИШТЕЊА . . . . .117
Радомир Ивановић: НАЈНОВИЈИ ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ ИСТОРИЈЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ У ПРВИМ ДВЕМА ДЕЦЕНИЈАМА ХХ ВЕКА . . . . . 121
Упутство за ауторе прилога . . . . . 127
Подсећамо колеге да је у току позив за други број „Библиотекара“ у овој години. Објављивање другог броја у 2017, који ће бити посвећен обележавању годишњице оснивања Библиотекарског друштва Србије (1947-2017), планирано је за средину децембра 2017. Позивамо све постојеће и нове сараднике „Библиотекара“, бивше и садашње чланове Библиотекарског друштва Србије, као и колеге чланове других струковних удружења у земљи и иностранству, да својим радовима допринесу обележавању важног јубилеја најстаријег и највећег библиотечког удружења у Републици Србији.

You may also like...