Нови броја часописа Библиотекар (2/2020)

Редакција часописа Библиотекар настоји да следи циљеве који су јошприликом покретања часописа постављени – да информише научну и стручну јавност о актуелним темама у библиотечкој делатности. У складу с тим, нови број Библиотекара осликава тренутне промене у раду библиотека. Цео број посвећен је теми: Рад библиотека(ра) током пандемије. Кроз десет тематски повезаних радова читаоци могу да открију како су библиотекари не само у земљи, већ и у свету, у складу са својим могућностима, одговорили на изазове пандемије.

Инострана искуства преносе Четан Судакар Сонаване, библиотекар на КМЦ колеџу у Индији, и Марија Алексејеваи Ксенија Косачкова из Руске државна библиотеке за младе. Тамара Бутиган је представила пандемију као „прилику за учење и прилагођавање“ на примеру међународног пројекта Европеане и онлајн радионица. Поред детаљног приказарада Народне библиотеке Србије током ванредног стања, посебну целину чинеактивности библиотекара из народних библиотека (Народне библиотека Бор, Народне  библиотеке „Стефан првовенчани” у Краљеву, Библиотеке „Владислав Пековић Дис“ из Чачка, Градске библиотеке у Новом Саду, Дечије одељење Библиотеке града Београда). Као заједничка одлика могу се издвојити услуге које су се преместиле у виртуелни свет и које потврђују да је библиотекарство флексибилна професија која се прилагођава променама. Часопис преноси не само искуства библиотекара, већ и корисника. Како су се корисници прилагодили измењеним начинима рада открива истраживање Бојане Грујић. Нови број Библиотекара поред драгоцених примера из праксепоказује у чему су библиотекари били добри, али и који сегменти рада могу да се унапреде. Ово време потврђује да су библиотеке кључан ослонац и културног развоја и учења на даљину.

У редовној рубрици Прикази представљенесу две публикације: The Handbook of Research on Managing Intellectual Property in Digital Libraries – књига која се бави интелектуалним својинама у дигиталним библиотекама и Женски покрет (1920–1938): библиографија. Рубрику затвара приказ међународног вебинара Библиотеке и одрживост ‒ 17 циљева у фокусу библиотека широм света реализованог у организацији Немачког библиотечког удружења.

Часопис се уређује по узусима за научне и стручне часописе, што потврђују завршна документа – Упутство за ауторе прилога и Уређивачка политика, као и додељени УДК и DOI број (Digital Object Identifier). Библиотекар има статус научног часописа (М53), реферише се у EBSCO i CEEOL бази.

Заинтересоване колеге за набавку часописа могу да се обрате секретару БДС-а, Николи Петаковићу, на sekretar@bds.rs. Часопис је доступан и у електронском облику на новом сајту bibliotekar.online.

You may also like...