Зборник Мале библиотеке у великом дијалогу за промене

Зборник Мале библиотеке у великом дијалогу за промене
(Библиотекарско друштво Србије, зборник радова са XVI конференције, уредник Гордана Ђилас, 2020)

Библиотекарско друштво Србије наставља с радом на промовисању и развоју библиотечко-информационе делатности, између осталог и организовањем конференција, које се традиционално одржавају у част Дана библиотекара Србије, 14. децембра. Шеснаеста конференција Мале библиотеке у великом дијалогу за промене у организацији Друштва, одржана је у Народној библиотеци Србије 12. и 13. децембра 2019. године.

Након позива ауторима да доставе радове, који су ушли у програм конференције, прихваћене радове су рецензирали чланови Програмског одбора конференције. За зборник Мале библиотеке у великом дијалогу за промене прихваћено је четрнаест радова. Радови у зборнику распоређени су према редоследу излагања на конференцији.

Зборник радова
Зборник радова Мале библиотеке у великом дијалогу за промене

Осим радова у којима су презентоване активности појединих јавних библиотека у Србији, библиотека при високошколским установама, специјализованим и највишим научним установама, специјалних и школских библиотека, у Зборнику се налазе и радови колега из библиотека у Словенији, Хрватској као и рад Гине де Алвис, независног истраживача у библиотекарству из Сингапура. Може се уочити и genius loci савременог библиотекарства у глобалном информатичком окружењу. Разлог зашто се развој савремених технологија огледа и у развоју библиотекарства наизглед је парадоксалан, а управо је тај да библиотекарство задржава традиционално и трајно добро као аксиоме своје делатности – тачност, сигурност и поузданост.

Када је 1994. донет Закон о библиотечкој делатности, локалне власти су биле у обавези да формирају библиотеке у својим општинама. Ове библиотеке су често једини креатори културног живота средине у којој делују, тако да, полазећи од грађе којом располажу свој опсег рада проширују и на сродне делатности као што су: позориште, ликовна уметност, аматеризам, завичајни ствараоци, радионичарски рад… Неколико радова у зборнику посвећено је добрим примерима из праксе. Они доприносе стварању боље слике о садашњем тренутку нашег библиотекарства.

У неколико радова у зборнику приказан је рад специјалних и високошколских библиотека, које су се суочиле са повећаним обимом послова, услед повећања броја корисника (након увођења Болоњског процеса)и нових послова (осим традиционално библиотечких), које је донело информатичко окружење. Ови послови надмашују библиотечке послове (израда ДОИ, класификацијске ознаке за прилоге у часописима, испуњавање и слање упитника за израду ЦИП-а, разна администрирања, додељивање ИСБН и ИССН бројева, издавачки и уреднички послови…).

Озбиљност, посвећеност и методолошка утемељеност радова са конференције Мале библиотеке у великом дијалогу за промене који се овде објављују даље ће утицати на видљивост библиотека у културном животу. Доприносиће и потпунијој афирмацији библиотечко-информационе делатности као незаобилазног фактора културе једног народа.

You may also like...