БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ            

Позив бр. 2 (2017)

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар“ позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.
Објављивање другог броја у 2017, који ће бити посвећен обележавању годишњице оснивања Библиотекарског друштва Србије, планирано је за средину децембра 2017.
Радове треба слати на адресу секретара БДС (sekretar@bds.rs) у електронској форми најкасније до 5. септембра 2017. Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 30. септембра 2017.
Редакција моли сараднике да при изради радова поштују Упутство за писање радова које можете преузети на сајту Друштва.