Дан европских аутора 2024: Упознајте српске библиотекаре писце – Елизабета Георгиев и Милица Матијевић / Day of European Authors 2024: Meet Serbian Librarians Writers – Elizabeta Georgiev and Milica Matijević

Представљамо европској јавности писце, чланове БДС, чија дела нас чине поносним и подсећају на свестраност и стваралачке таленте библиотекара. Представљени аутори су само део ове заједнице а БДС ће и у будућности наставити кроз различите активности и програме да подржава стваралаштво својих чланова.

◻️

®️Serbian Library Association is participating in the 2nd edition of the #DayofEuropeanAuthors with a 7-day online program: 🔹Meet Serbian Librarians Writers🔹25-31 March 2024.

During the program, we will present to the European audience, #librarians#members of #SLA who are also #writers and whose works make us proud and remind us of the versatility and #creative#talents of #librarians.

⬇️

📣 Библиотекари и писци

Елизабета Георгиев (1975) библиотекар, писац и преводилац, доктор наука. Пише за одрасле и за децу на српском и на бугарском језику. Преводи са бугарског језика. Аутор је 15 књига из области белетристике и 8 књига из области библиотекарства и културне историје.

Милица Матијевић ради као библиотекар за децу и омладину у библиотеци у Лазаревцу од 1996. године. Тренутно ради као библиотекар за програме и пројекте. Аутор je монографије „Двадесетпет година Дечјег фестивала хумора за децу“, приручника „Култура читања: право детета и обавезе библиотекара“ и сликовнице “Шуш и Миш у библиотеци”. Од стране БДС проглашена за најбољег библиотекара у Републици Србији у 2019. Дуги низ година главни циљ joj је неговање заједнице професионалног развоја.

Oмиљени аутор Игор Коларов. Ужива у свему са апсурдним смислом за хумор.

Мисао водиља – РАДИ ШТО ЈЕ ПРАВО, А НЕ ШТО ЈЕ ЛАКО.

Сликовница “Шуш и Миш у библиотеци”.

Видео продукција: Јелена Глишовић, Мирјана Нешић, Андрија Сагић

◽️

📣 Librarians and writers Elizabeta Georgiev and Milica Matijević

Elizabeta Georgiev (1975), librarian, writer and translator, PhD. He writes for adults and children in Serbian and Bulgarian. Translations from the Bulgarian language. He is the author of 15 books in the field of fiction and 8 books in the field of librarianship and cultural history.

Milica Matijević has been children and youth service librarian in Public library Lazarevac since 1996. Currently, she is working as a librarian for programs and projects. She is the author of a monography “Twenty-Five Years of the Children’s Humor Festival”,

“Reading culture: the right of the child and the obligations of librarians” and “Shoosh and Mouse in the library” (picture book). Awarded by SLA for the Best Librarian in the Republic of Serbia in 2019.

For many years her main goal is to foster a community of professional development. fFavorite author is Igor Kolarov. Enjoying anything with an absurd sense of humor.

A guiding thought –

DO WHAT IS RIGHT, NOT WHAT IS EASY.

Picture book “Shoosh and Mouse in the library”.

Video production: Jelena Glišović, Andrija Sagić, Mirjana Nešić

#BDS #tvojedrustvo #DayofEuropeanAuthors #danevropskihautora #DayofEuropeanAuthors2024

#EuropeanAuthors

You may also like...