Дан европских аутора 2024: Упознајте српске библиотекаре писце – Мирко Демић / Day of European Authors 2024: Meet Serbian Librarians Writers – Mirko Demić

Представљамо европској јавности писце, чланове БДС, чија дела нас чине поносним и подсећају на свестраност и стваралачке таленте библиотекара. Представљени аутори су само део ове заједнице а БДС ће и у будућности наставити кроз различите активности и програме да подржава стваралаштво својих чланова.

◻️

®️Serbian Library Association is participating in the 2nd edition of the #DayofEuropeanAuthors with a 7-day online program: 🔹Meet Serbian Librarians Writers🔹25-31 March 2024.

During the program, we will present to the European audience, #librarians#members of #SLA who are also #writers and whose works make us proud and remind us of the versatility and #creative#talents of #librarians.

⬇️

📣 Библиотекар и писац Мирко Демић

Мирко Демић је рођен 1964. године, у Горњем Класнићу код Глине.

Пише прозу, есеје и драме. До сада објавио преко петнаест књига.

Добитник је више књижених признања: Андрићева награда (2009), награда “Дејан

Медаковић” (2011), „Меша Селимовић“ (2017), „Бранислав Нушић“ (2018) и друге.

За допринос развоју библиотечко-информационе делатности и културе у Републици Србији добио је награду “Ђура Даничић” за 2013. годину.

Делови романа, приповетке и есеји превођени су на енглески, немачки, француски, пољски, украјински и македонски језик.

Живи у Крагујевцу и ради у Народној библиотеци „Вук Караџић“.

Експозе о роману „Ћилибар, мед, оскоруша“

Видео продукција: Јелена Глишовић, Мирјана Нешић, Андрија Сагић

◽️

📣 Librarian and writer Mirko Demić

Mirko Demić was born in 1964 in Gornji Klasnić near Glina.

He writes prose, essays, and plays. He has published over fifteen books so far.

He is the recipient of several literary awards: the Andrić award (2009), the “Dejan

Medaković”; award (2011), the “Meša Selimović”; award (2017), the “Branislav Nušić” award (2018), and others.

For his contribution to the development of library and information services and culture in

the Republic of Serbia, he received the “Đura Daničić” award for the year 2013.

Parts of his novels, short stories, and essays have been translated into English, German,

French, Polish, Ukrainian, and Macedonian. He lives in Kragujevac and works at the Public Library “Vuk Karadžić”;

An exposé on the novel “Amber, Honey, and the Sorb-apple”

Video production: Jelena Glišović, Andrija Sagić, Mirjana Nešić

#BDS #tvojedrustvo #DayofEuropeanAuthors #danevropskihautora #DayofEuropeanAuthors2024
#EuropeanAuthors

You may also like...