Позив за достављање радова за часопис Библиотекар 1/2024

Редакција научног часописа за библиотечко-информациону делатност „Библиотекар” позива библиотекаре, информатичаре, конзерваторе, археографе, библиографе и све заинтересоване стручњаке да пошаљу своје радове за нови број часописа.📨

Радове за први број часописа у 2024. треба приложити путем линка bibliotekar.bds.rs (преко OJS система) или послати у електронској форми на адресу: sekretar@bds.rs, најкасније до: 20. априла 2024.

💌Обавештење о прихватању радова биће достављено најкасније до 25. маја 2024.

✍🏻Редакција моли сараднике да при изради радова поштују упутство за писање, које ce можe преузети на веб-сајту часописа: bibliotekar.bds.rs.

#bds #tvojedrustvo #bibliotekar #casopis

You may also like...