Дан европских аутора 2024: Упознајте српске библиотекаре писце – Саша Илић /  Day of European Authors 2024: Meet Serbian Librarians Writers – Saša Ilić

Библиотекарско друштво Србије учествује у прослави Дана европских аутора са 7-дневним онлајн програмом:

🔹Упознајте српске библиотекаре писце🔹

Представљамо европској јавности писце, чланове БДС, чија дела нас чине поносним и подсећају на свестраност и стваралачке таленте библиотекара. Представљени аутори су само део ове заједнице а БДС ће и у будућности наставити кроз различите активности и програме да подржава стваралаштво својих чланова.

*

Serbian Library Association is participating in the second edition of the Day of European Authors with a seven-day online program „Meet Serbian Librarians Writers“ that starts on March 25.

During the program, we will present to the European audience, librarians members of SLA who are also writers and whose works make us proud and remind us of the versatility and creative talents of librarians. Presented authors are only a part of this community and SLA will continue to support the creativity of its members through various activities and programs in the future.

📣Библиотекар и писац Саша Илић

Саша Илић, (1972), дипломирао на Групи за југо-светску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Објавио је више прозних књига. За роман Пас и контрабас (2019) добио је Нинову награду. За роман Берлинско окно (2005) – Стипендију Борислав Пекић. Неомиљен писац у Београду, радо виђен аутор у Сокобањи, Загребу и Приштини. Својевремено је Дубравка Угрешић написала за њега да се сврстао у анти-маинстреам књижевне “активисте”. Kао такав, живи у београдском унутрашњем егзилу, ради у Народној библиотеци, тумара по Врачару. Увек се може видети негде око 14ч на Kаленићевој пијаци где се опскрбљује причама за нове књиге. Пише за Пешчаник и Радар (екс-НИН). Не пије. Често путује. Не живи од писања, али живи да би писао. Хартија је његова love story.

Одломак из романа „Пас и контрабас“.

Превод на енглески: Елен Елиас-Бурсаћ

Видео продукција: Јелена Глишовић, Мирјана Нешић, Андрија Сагић

О роману на италијанском: https://www.booklub.it/portfolio-item/

*

📣Librarian and writer Saša Ilić

Saša Ilić (1972), earned his degree at the Belgrade Faculty of Philology. He published several prose books. The novel Pas i kontrabas (The Dog and the Double Bass, 2019) received the NIN Award for Best Novel of the Year in Serbia. For the novel Berlinsko okno (Berlin Window, 2005) the author was awarded with the Scholarship Borislav Pekić. As a writer, unfavorite in Belgrade but warmly welcomed in Sokobanja, Zagreb and Priština. Dubravka Ugrešić once wrote about him as one of the anti-mainstream literary „activists“. As such, he lives in internal exile in Belgrade, works in the National Library of Serbia, wanders around Vračar. You can usually see him around 2 pm on Kalenić market, supplying himself with stories for new books. He writes for Peščanik and Radar (former NIN). Doesn’t drink. Travels often. He doesn’t live from writing, but lives to write.

Paper is his love story.

Excerpt from the novel „The Dog and the Double Bass“.

Translation into English: Ellen Elias-Bursać

Video production: Jelena Glišović, Andrija Sagić, Mirjana Nešić

About the novel in Italian: https://www.booklub.it/portfolio-item/

#BDS #tvojedrustvo #DayofEuropeanAuthors

You may also like...