БДС Монографија

Драге колегинице и колеге,

У сусрет 66. међународном београдском сајму књига, БДС је за вас припремило посебно сајамско изненађење уколико електронским путем извршите куповину Монографије БДС-а поводом 75 година рада Друштва. Купљену књигу са поклонима изненађења можете преузети на штанду Библиотекарског друштва Србије у хали 4.

У наставку са вама делимо детаље о условима поруџбине за правна и физичка лица.

На основу чл. 6 ст. 10 Статута Библиотекарског друштва Србије, усвојеног 7. 4. 2011. године Управни одбор Библиотекарског друштва Србије на својој 12. редовној седници одржаној 12. јануара 2023. године доноси:

О Д Л У К У
о продајној цени публикације Библиотекарско друштво Србије 1947-2022

Продајна цена публикације под називом Библиотекарско друштво Србије 1947-2022 (у даљем тексту Монографија БДС) за сва правна и физичка лица износи 3.850,00 (три хиљаде осам стотина педесет) динара.

Изузетно из става 1 ове Одлуке редовним члановима Друштва са уплаћеним чланаринама у 2023. години у износу од 1.200,00 (једне хиљаде и две стотине) динара, а према Одлуци Управног одбора БДС бр. 5/2023, омогућава се куповина Монографије БДС по цени од 1.200,00 (једне хиљаде и две стотине) динара.

Послови у вези са евиденцијом поруџбина и преузимањем купљене Монографије БДС обављају се у сарадњи са секретаром Друштва Николом Петаковићем, путем имејл адресе sekretar@bds.rs.

Приликом сваке поруџбине правног лица, а ради даљег поступка креирања електронске фактуре на порталу Систем електронских фактура Министарства финансија РС, потребно је навести:

1/ Назив правног лица
2/ Адресу (улицу, број, поштански број, место)
3/ Порески идентификациони број (ПИБ)
4/ Уколико постоји Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС, чији је претражив податак доступан на адреси http://kjs.trezor.gov.rs)
5/ Контакт-податке о особи повереној за евиденцију, организацију и пријем одговарајућег рачуна и е-фактуре (име, презиме, email адресу и број телефона)
6/ Количину (број примерака) публикација, које се поручују

Без претходно достављених података о правном лицу неће бити могуће пријављивање и издавање електронских фактура, даља обрада и евиденција уплата самим тим и поступак реализације кроз достављање обавештења о њиховом успешном књижењу.
Сваку поруџбину физичког лица потребно је унапред назначити достављањем следећих података:

1/ Име и презиме
2/ Евиденциони члански број (уколико постоји)
3/ Контакт-податке о особи која ће купљену публикацију преузети (име, презиме, email адресу и број телефона)

Без претходно достављених података неће бити могућ поступак остваривања куповине.

Инструкције за уплату:
сврха плаћања: БДС монографија
прималац: Библиотекарско друштво Србије, Скерлићева 1; 11000 Београд
шифра плаћања: 221
рачун примаоца: 150-25018205-49
позив на број: 75-2022

Купљени примерци Монографије БДС могу се преузети у договору са секретаром Друштва.

You may also like...