Дан европских аутора 2024: Упознајте српске библиотекаре писце – Оливера Недељковић / Day of European Authors 2024: Meet Serbian Librarians Writers – Olivera Nedeljković

Представљамо европској јавности писце, чланове БДС, чија дела нас чине поносним и подсећају на свестраност и стваралачке таленте библиотекара. Представљени аутори су само део ове заједнице а БДС ће и у будућности наставити кроз различите активности и програме да подржава стваралаштво својих чланова.

◻️

®️Serbian Library Association is participating in the 2nd edition of the #DayofEuropeanAuthors with a 7-day online program: 🔹Meet Serbian Librarians Writers🔹25-31 March 2024.

During the program, we will present to the European audience, #librarians#members of #SLA who are also #writers and whose works make us proud and remind us of the versatility and #creative#talents of #librarians.

⬇️

📣 Библиотекар и писaц Оливера Недељковић

Оливера (Вуксановић) Недељковић рођена је 19. јуна 1973. године у Чачку. Након завршене Гимназије у родном граду, дипломирала је на Групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности на Филозофском факултету у Нишу. Од 1999. године ради као библиотекар у Градској библиотеци Владислав Петковић Дис у Чачку. Од 2022. године ради на формирању Музеја поезије, чији рад је представљен мобилном апликацијом и веб-апликацијом muzejpoezije.rs, чији је уредник. Мултимедијалном поставком ове ауторке Српска поезија у фондовима чачанске Библиотеке 26. маја 2023. године отворена је ова јединствена библиотека целина. Ова изложбаје награђена је признањем Златно слово Дејана Вукићевића за најбољу поставку у библиотечко-информационој делатности Републике Србије.

Објавила је збирке поезије Водени цвет (Градска библиотека у Чачку, рукопис награђен на 33. Дисовом пролећу, 1996), Прибор за читање (Народна библиотека Стефан Првовенчани у Краљеву, 2002), Сувласници белине (Филип Вишњић, 2006, Београд) и збирку поезије у прози Постељица (Културни центар Новог Сада, 2015). Добитник је Награде Перо деспота Стефана (Грачаница, 2018). Написала је књиге прича за децу: Причино дете (Београд, Чекић, 2013) која је награђена књижевном наградом Момчило Тешић), Успаванка за Месец (Београд, Креативни центар, 2021) и Наша Нада (прича о детињству Надежде Петровић, Пчелица, Чачак, 2021). Сарадник је емисије Радио Београда Добро јутро, децо, а награду на традиционалном конкурсу ове радио станице за кратку причу намењену деци добила је 2011. године.

Збирка поезије у прози “Постељица”.

Видео продукција: Јелена Глишовић, Мирјана Нешић, Андрија Сагић

◽️

📣 Librarian and writer Olivera Nedeljković

Olivera Nedeljković (née Vuksanović, Čačak, 1973) is a library advisor at the Public Library Vladislav Petković Dis in Čačak. After finishing high school in her hometown, she graduated from the Department of Serbo-Croatian language and Yugoslav literature at the Faculty of Philosophy in Niš.

She published several books of poetry: Water Flower (Public library in Čačak, rewarded manuscript at the 33rd Dis’ spring poetry festival, 1996), A Reading Set (Public library Stefan Prvovenčani in Kraljevo, 2002), Co-owners of Whiteness (Filip Višnjić, Belgrade, 2006), and a book of prose poetry Placenta (Cultural Centre of Novi Sad, 2015). She won the Pen of Despot Stefan Lazarević award (Pero Despota Stefana, Gračanica, 2018).

Olivera Nedeljković is the author of children’s books: The Child of a Story (Belgrade, Čekić, 2013) for which she received Momčilo Tešić literary award, A Lullaby for the Moon (Belgrade, Kreativni centar, 2021) and Our Nada (a story about Nadežda Petrović’s childhood, Pčelica, Čačak, 2021). As an associate of the radio show Good morning, children, she was awarded for the best short story for children at the traditional competition organized by Radio Belgrade in 2011.

Book of prose poetry “Placenta”.

Video production: Jelena Glišović, Andrija Sagić, Mirjana Nešić

#BDS #tvojedrustvo #DayofEuropeanAuthors #danevropskihautora #DayofEuropeanAuthors2024 #EuropeanAuthors

You may also like...