Одржан састанак Секције за каталогизацију

У Народној библиотеци Србије, 20. маја 2022. године, одржан је седми редовни састанак Секције за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије.

За присутне чланове Секције одржана су два стручна предавања из области каталогизације – „Предметизација саставних делова публикација у пракси Народне библиотеке Србије” (предавач Ана Стевановић) и „Слободно обликована предметна одредница у систему узајамне каталогизације: поље 610 у блоку садржинске анализе” (ауторке су Зорица Ђокић и Милица Мирчић).

Након ових презентација, развила се шира дискусија у којој су изнети проблеми и недоумице везани за сâму праксу и то у вези са употребом поља 610 за слободно обликовање предметне одреднице у оквиру блока садржинске анализе, посебно у универзитетским и специјалним библиотекама, као и проблем са уносом именâ страних аутора у оригиналу у нормативној бази података на појединим језицима, за шта не постоје одговарајући симболи. Употреба поља 610 првобитно је разматрана на састанку Радне групе за предметну и универзалну децималну класификацију, која делује у оквиру Секције за каталогизацију.

Закључак дискусије јесте да решење за све недоумице и проблеме приликом каталогизације треба тражити у сарадњи са Центром за узајамну каталогизацију Виртуелне библиотеке Србије. Предложено је и да колеге из Центра ВБС-а саставе одређено упутство за употребу поља 610 у блоку садржинске анализе, које би Секција за каталогизацију учинила доступним и осталим колегама које се баве каталогизацијом. Притом, веома је важно да се задовоље потребе корисникâ информација које се добијају преко платформе Кобис, а да истовремено буду поштовани каталошки стандарди и формати који се користе у процесу узајамне каталогизације. Поново је истакнута потреба за неопходном и сврсисходном међусобном комуникацијом каталогизаторâ у узајамном каталогу са Центром ВБС-а у смислу препознавања и формулисања проблема са којима се каталогизатори суочавају током свог рада, јер се тек онда могу потражити и предложити адекватна решења која би била корисна свима.

Један од предлога је и да се формира радна група за сарадњу са IFLA-ом.

You may also like...