Објављена ревизија Другог издања ИФЛА Смерница за библиотечке услуге за децу

Захваљујући раду Виолете Ђорђевић и Владиславе Ивковић Марковић, виших библиотекара запослених у Библиотеци града Београда и чланица Библиотекарског друштва Србије, током јула месеца 2020. године објављена је ревизија превода Другог издања ИФЛА Смерница за библиотечке услуге за децу од 0 до 18 година на српском језику.

Овај стратешки важан документ, који промовише и охрабрује развој ефективних библиотечких услуга деци свих могућности, тако што указује међународној библиотечкој заједници на дечје потребе и на њихова права на информисаност, писменост и читање, одобрен је од стране ИФЛА Професионалног комитета у августу 2018. године, а до сада је преведен на једанаест светских језика. Превод се налази на званичном веб-сајту ИФЛА и доступан је за преузимање на адреси:
https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-sr.pdf

Подсећамо да је Библиотекарско друштво Србије стална чланица међународне библиотечке асоцијације ИФЛА, која је дубоко фокусирана на локалне заједнице, што је саставни део Агенде Уједињених нација за одрживи развој 2030.

You may also like...