Први позив – 17. конференција БДС

ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ И УЧЕШЋЕ
на 17. конференцији Библиотекарског друштва Србије

МОБИЛНО БИБЛИОТЕКАРСТВО: ДО УДАЉЕНИХ КОРИСНИКА ПУТЕМ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА, УСЛУГА И ИДЕЈА

Крагујевац, Хотел „Крагујевац”
14. и 15. децембар 2020.

2020.bds.rs

Библиотекарско друштво Србије (БДС), уз подршку Министарства културe и информисањa Републике Србије и Народне библиотеке „Вук Караџић” из Крагујевца, објављује позив за достављање радова, предлога панел-сесија и учешће на XVII конференцији БДС, која ће бити организована у Крагујевцу 14. и 15. децембра 2020. године.

Тема овогодишње конференције: „Мобилно библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја”.

Као у читавом свету, и у Републици Србији и региону евидентан је снажан развој информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и привредног сектора заснованог на употреби ИКТ у свакодневном раду или стварању производа и услуга, што је у корелацији са порастом броја корисника и коришћења мобилних уређаја и апликација. Један од примера је и пораст броја мобилних апликација које су настале у Србији или су намењене српском говорном подручју. Међутим, веома је мало апликација посвећених  библиотекама и њиховим услугама, чиме је знатно умањена присутност и видљивост библиотека код милионског броја корисника мобилних уређаја и апликативних софтвера. Ово је аргументовано показано и у тематском броју научног часописа „Библиотекар” (бр. 1/2020) посвећеном теми мобилних апликација у библиотечко-информационој делатности (доступан на адреси http://bibliotekar.online/novibroj.html), који је БДС недавно објавио са циљем актуелизовања ове теме у струци. Конференција ће, између осталог, анализирати разлоге таквог стања, односно понудити решења која библиотеке могу да примене у будућности.

Овогодишња конференција намењена је библиотечко-информационим стручњацима, информатичким компанијама, програмерима, веб-мастерима, запосленима у креативним индустријама, студентима библиотекарства и информатике, корисницима библиотека, руководиоцима и запосленима у установама културе. Током одржавања дводневног скупа са међународним учешћем, учесници ће поред присуства на радним и панел-сесијама, односно практичним радионицама, бити у могућности да прате развој и тестирају две библиотечке апликације за мобилне уређаје, чиме ће се унапредити професионални амбијент у библиотечко-информационој делатности. Конференција ће омогућити интердисциплинарни дијалог, размену идеја, истицање примера добре праксе и успешних иницијатива, што ће мотивисати учеснике на осавремењавање постојећих и увођење нових мобилних услуга у свом окружењу. Узимајућу у обзир снажан напредак сектора ИКТ у Србији, као и масовно коришћење мобилних уређаја и апликација од стране грађана, несумњиво је важно да библиотеке што пре адекватно реагују и укључе се у развој мобилних платформи и апликација.

ЦИЉ И ТЕМЕ

Седамнаеста конференција Библиотекарског друштва Србије организује се са циљем пружања одговора на питање да ли су библиотеке и библиотекари довољно динамични у данашњем свету убрзаних друштвено-економских промена? Развој мобилних технологија, услуга и сервиса, као и све израженија мобилност кадрова у пословном окружењу, несумњиво су утицали и даље утичу на библиотеке. Поставља се питање какав је карактер тог утицаја, односно како су и да ли су библиотеке и њихови запослени адекватно одговорили на изазове, у циљу унапређења свог рада и услуга за кориснике, боље искоришћености људских ресурса, увођења технолошких решења или сетова података који су на нивоу очекивања и потреба данашњих корисника. Кроз више усмерених и комплементарних активности 17. конференција БДС ће пружити одговоре стручној и научној заједници о тренутном стању на пољу употребе мобилних апликација, технологија и уређаја у библиотекарству, промовишући идеју мобилности као покретача дискусије и о потреби промене парадигме библиотекарства, која мора изаћи изван устаљених оквира размишљања. Зато ће овогодишња конференција подстаћи и разговор о примерима услуга и сервиса који се баве физички удаљеним или невидљивим корисницима, било да су то услуге које библиотеке пружају „у облаку” или путем мобилних библиотека као што су библиобуси.

Шира перспектива предложеног теоријског оквира конференције обезбедиће се кроз поређење са примерима из праксе и идејама које долазе из других средина, али и кроз могућност омогућавања сусрета са колегама из других држава или сектора, као и кроз директан контакт са компанијама и појединцима који пружају описане врсте услуга сектору културе. Зато смо изузетно заинтересовани да у оквиру основне теме Мобилно библиотекарство чујемо и сазнамо нешто више и о следећим подтемама:

  • мобилне и апликације за удаљени приступ библиотечким услугама, сервисима и информацијама
  • библиотекарство у облаку
  • израда и профилисано уређивање софтвера и софтверских решења са удаљеним приступом за библиотеке и библиотечке услуге
  • мобилни библиотечки сервиси (библиобуси и сл.)
  • промоција стваралаштва или културног наслеђа кроз употребу мобилних апликација
  • симбиоза креативних индустрија, мобилних технологија и садржаја за удаљене кориснике
  • мобилно библиотекарство као одговор на изазове COVID-19 пандемије
  • мобилно библиотекарство и подршка особама са посебним потребама.

Предложене теме само су део могућих тема радова и излагања, те као такве могу подстаћи креативан приступ заинтересованих аутора. Библиотекарско друштво Србије је отворено за предлоге тема панел-сесија, које би излагаче окупиле око сродне проблематике којом се баве.

ФОРМАТИ И ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Конференција ће током два радна дана обухватити радне сесије, панел-сесију, предавање по позиву, практичну радионицу и презентације софтверских компанија.

Аутори прихваћених радова имаће на располагању највише 10 минута за кратке презентације, док ће панел-сесије трајати до 90 минута.

БДС подстиче коришћење PowerPoint презентација, аудио-визуелних садржаја, Pecha Kucha, Smart View, односно Screen mirroring презентација и других интерактивних динамичних вештина за представљање идеја уклопљивих у презентовање до 10 минута.

Панел-сесија ће у временском интервалу до највише 90 минута омогућити дијалог учесника панела са присутном публиком. Панел-сесије се предлажу са радним насловом, образложењем теме за дискусију и списком учесника.

Језици конференције су српски и енглески, уз обезбеђен симултани превод.

Позивамо заинтересоване ауторе да сажетке на српском и енглеском језику до 300 речи, са контакт подацима, професионалном афилијацијом и информацијом о формату (да ли је у питању кратки рад или предлог панел-сесије), проследе на email адресу konferencija2020@bds.rs, најкасније до 30. септембра 2020.

Аутори прихваћених радова биће обавештени до 20. октобра 2020.

Сажетке прихваћених кратких радова и панел-сесија објавићемо на српском и енглеском језику на веб-сајту Конференције до 1. децембра 2020.

Зборник рецензираних радова са Конференције штампаће се у 2021. години.

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрација за Конференцију биће доступна на веб-страници Конференције од 1. новембра 2020. Котизација за учешће на Конференцији износи 4.500,00 динара (40 евра за учеснике из иностранства), а укључује регистрацију, материјал за конференцију и освежење током трајања Конференције. Аутори прихваћених радова, чланови БДС и студенти основних академских студија не плаћају котизацију.

Учесници Конференције сами сносе путне и друге трошкове учешћа.

ВАЖНИ ДАТУМИ

Први позив: 30. јул 2020.
Други позив: 1. септембар 2020.
Рок за достављање сажетака: 30. септембар 2020.
Обавештење о прихваћеним радовима: 20. октобар 2020.
Регистрација за Конференцију: 1 – 30. новембар 2020.
Конференцијски дани: 14. и 15. децембар 2020.
Зборник радова: 2021. година

ИНФОРМАЦИЈА О COVID-19 ПАНДЕМИЈИ

Организатори конференције активно ће пратити ситуацију у вези са пандемијом COVID-19 вируса у Србији и региону, како би на време обавестили све учеснике о евентуалним организационим променама. У случају неопходности до измена ће доћи у складу са мерама и препорукама надлежних здравствених институција у Републици Србији, о чему ће сви учесници бити благовремено обавештени. За сада, организатори планирају 17. конференцију БДС према информацијама садржаним у овом позиву.

Детаљније информације налазе се на веб-страници Конференције
2020.bds.rs

You may also like...