Приказ новог броја часописа Библиотекар (1/2020)

Читаоцима је доступан нови број часописа Библиотекар како у штампаном тако и у електронском облику. Од овог броја радове је могуће читати, у режиму отвореног приступа, путем новог сајта bibliotekar.online.

Тему броја Мобилне апликације у библиотекама отвара коауторски рад Иване Гавриловић и Адама Софронијевића. Уз описивање типова мобилних апликација (нативне, веб и хибридне) дати су примери мобилних апликација у библиотекама. На питање како и колико се користе „библиотеке које стају у џеп” у Србији, одговоре пружа Оливера Настић. О, код нас, најпознатијој библиотечкој мобилној апликацији – mCOBISS-у пишу Рената Здравец Пешец и Боштјан Батич. Милош Д. Ђурић, између осталог, на основу истражених потреба студената Електротехничког факултета Универзитета у Београду за мобилним апликацијама за библиотеке, износи предлог смерница „за превазилажењем неких уочених изазова у коришћењу мобилних апликација“ за овај тип библиотека. Захваљујући преводу Оливере Кривошић читаоцима је на српском језику доступан коауторски рад колега из Индије под називом Мобилне апликације и библиотечке услуге, који је у оригиналу послужио као извор информација ауторима у претходним текстовима.

У рубрици Пракса, Сијаоси Хе из Кине открива јавну библиотеку у деветомилионском граду Хангџоу која својим радом, међубиблиотечком сарадњом, иновативним услугама и активностима може да послужи као узор осталим библиотекама. Фонд Народне библиотеке Србије обогаћен је 2019. личном библиотеком и ликовним делима из области примењене графике Александра Каракушевића Класа. О садржини заоставштине, плановима за промоцију и очување грађе пише Горана Стевановић.

Хроника садржи текстове о Универзитетској библиотеци у Братислави (Даниела Ломенова), историјату књижевног часописа Повеља (Катарина Јаблановић) и о књижарско-издавачком раду Велимира Валожића и његових потомака (Милица Тарабић).

У завршној рубрици Прикази представљени су конференције и скупови, односно зборници који су из њих проистекли: 16. конференција Библиотекарског друштва Србије и обележавање Дана библиотекара Србије 2019 (Никола Петаковић), Библиотеке и идентитет 2: зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. маја 2019. године у Панчеву (Бранка Драгосавац), Зборник радова са међународне конференције Одељења посебних фондова Народне  библиотеке Србије Посебне збирке у контексту заштите културног наслеђа и као подстицај културног развоја (Василије Милновић) и 4. међународни стручни скуп библиотекара одржан у Кнежевим Виноградима новембра 2019. (Хелена Омеровић и Јелена Цветић).

Oвај број уредила је редакција у саставу: проф. др Драгана Грујић  (главни и одговорни уредник), др Богдан Трифуновић, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера Кривошић, Бојана Вукотић, дрсц. Марина Винај, доц. др Анна Ангелова и dr. Wooseob Jeong.

Часопис се уређује по узусима за научне и стручне часописе, што потврђују завршна документа – Упутство за ауторе прилога и Уређивачка политика, као и додељни УДК и DOI број (Digital Object Identifier). Библиотекар има статус научног часописа (М53), реферише се у EBSCO i CEEOL бази.

Заинтересоване колеге за набавку часописа могу да се обрате секретару БДС-а, Николи Петаковићу, на sekretar@bds.rs.

You may also like...