11. редован састанак Секције за каталогизацију

Секција за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије одржала је у понедељак 22. априла 2024. године 11. редовни састанак у Народној библиотеци Србије

🔹На састанку су разматране теме везане за унос података о истраживачима и истраживачкој делатности у Републици Србији у базу E-CRIS. RS (видети https://cris.cobiss.net/e-cris/sr/sr_latn и на https://vladars.rs/…/mnk/ntr/e-cris/Pages/default.aspx ), као и обавезе библиотекара који раде библиографску обраду у COBISS-у да при уносу података везаних за научне и стручне монографије, стручне и научне чланке у часописима и зборницима уносе типологију поменутих дела.
Адекватно попуњени подаци у бази E-CRIS. RS и COBISS-у преузимају се у сервис е-Наука (видети https://enauka.gov.rs/ ) и то само за активне истраживаче. Потребно је нагласити да E-CRIS.RS база евидентира научне раднике, истраживачке организације и пројекте из Републике Србије без обзира да ли су њихове библиотеке део Узајамне каталогизације у COBISS-у или не.

💡Главна дилема везана је за за питања: Ко је компетентан да одреди типологију поменутих дела и чија је то обавеза? Да ли је то обавеза аутора, издавача или библиотекара?
🔜Секција планира да организује вебинар на ову тему у наредном периоду, одмах након усвајања измена правилника који уређује ову област од стране Министарства задуженог за науку у Републици Србији.
На састанку се дискутовало и о класификацији, чувању и библиографској обради ситног штампаног материјала у библиотекама.
Од 28 чланова, колико броји Секција за каталогизацију, састанку је присуствовало 19.

#aktivnesekcije = #aktivnodtustvo
#bds #tvojedrustvo

You may also like...