Одржан 8. састанак Секције за каталогизацију

У Народној библиотеци Србије, 23. децембра 2022. године, одржан је осми редовни састанак Секције за каталогизацију Библиотекарског друштва Србије.

На састанку се дискутовало о примени упутства за употребу слободно обликоване предметне одреднице. Закључено је да су упутства која каталогизатори добијају од Обједињене комисије ВБС-а за каталогизацију и класификацију и Редакционог тима ВБС-а веома важна у свакодневном раду и овом приликом се захваљујемо колеги Небојши Ковачевићу, библиотекару саветнику за редакцију узајамне базе у погледу каталогизације и класификације саставних делова публикација (чланака)  за изнете смернице.

Разматран је и рад Секције у овој години, рад у оквиру Радних група и могућностима анализе  више тема у области каталогизације. У ту сврху је донет закључак да Секција конкурише са пројектом за финансијску подршку за одржавање стручног семинара и штампање зборника радова са тог скупа.

У наредној години планира се наставак  рада у оквиру покренутих тема и позивамо чланове Секције да предложе теме о којима би желели више да се дискутује, анализира или реши нека недомица. Поменути предлози могу бити достављени одговарајућој радној групи на стручну анализу зарад конципирања предлога или ангажовања предавача како би се стекао бољи увид у поменуту област или иницирала боља решења. Чланови радних група се свакако могу по сопственом нахођењу бавити темама из свог делокруга.

You may also like...